Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021

HOLDno-2019-901

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 111 §:n mukaan valtuusto päättää kunnan tuloveroprosentista. Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista.

Veromenettelystä annetun lain 91 a §:n mukaan kunnan tulee ilmoittaa tuloveroprosentin suuruus Verohallinnolle viimeistään verovuotta edeltävän marraskuun 17. päivänä. Kunta ilmoittaa tuloveroprosentin neljännesprosenttiyksikön tarkkuudella.

Jos marraskuun 17. päivä on muu kuin arkipäivä, niin ilmoitus tulee tehdä viimeistään sitä seuraavana ensimmäisenä arkipäivänä (Laki säädettyjen määräaikain laskemisesta 150/1930 5 §). Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit tulee näin ollen ilmoittaa Verohallinnolle viimeistään 17.11.2020 klo 24.00 mennessä.

Vuosina 2015-2020 Hollolan kunnan tuloveroprosentti on ollut 21 %.

Talousarvioesityksen mukaan kunnan tulos vuoden 2021 talousarviossa on 0,6 milj. euroa alijäämäinen. Talousarvio ei sisällä veronkorotuksia.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 21 %.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto päättää, että Hollolan kunnan tuloveroprosentti vuodelle 2021 on 21 %.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

verohallinto, Kuntaliitto, talouspalvelut