Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Hannu Heikkilä ja Kari Hyytiä.

Päätös

Valittiin.