Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 42 Päijät-Hämeen liitto, perussopimus

HOLDno-2019-534

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen liitto on lähettänyt kunnille hyväksyttäväksi uudistetun perussopimuksen. Ote valtuuston päätöksestä pyydetään toimittamaan Päijät-Hämeen liittoon 30.10.2020 mennessä. Valtuuston seuraava kokous on 16.11.2020 ja tämän vuoksi Päijät-Hämeen liitolta on pyydetty lisäaikaa valtuuston päätöksen toimittamiselle. Uusi sovittu määraiaka on 20.11.2020. 

Kuntalain §:n 55 mukaan kuntayhtymä perustetaan kuntien välisellä valtuustojen hyväksymällä sopimuksella (perussopimuksella). Lisäksi kuntalain §:n 57 mukaan, jos perussopimuksessa ei ole toisin sovittu, perussopimusta voidaan muuttaa, jos vähintään kaksi kolmannesta jäsenkunnasta sitä kannattaa ja niiden asukasluku on vähintään puolet kaikkien jäsenkuntien asukasluvusta.

Maakuntahallitus on 7.9.2020 käsitellyt asiaa. Valtioneuvoston päätöksen VM/2019/111 mukaisesti Iitti liittyy osaksi Päijät-Hämeen maakuntaa 1.1.2021. Perussopimuksen kuntaluettelo tulee päivittää tältä osin ajan tasalle. Lisäksi perussopimukseen tulee sisällyttää kuntalain edellyttämät kohdat alijäämän kattamisesta, talouden ja toiminnan seurantajärjestelmästä sekä raportoinnista jäsenkunnille. Liitteenä on luonnos uudesta perussopimuksesta.
Lisäykset on merkitty punaisella värillä.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hyväksytään liitteen mukainen uudistettu Päijät-Hämeen liiton perussopimus.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan Päijät-Hämeen liiton uudistetun perussopimuksen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

P-H liitto, Tweb