Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Luottamushenkilöiden valinta Eila Virtasen tilalle

HOLDno-2020-612

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan luottamushenkilö Eila Virtanen on kuollut.

Virtanen toimi seuraavissa luottamustoimissa:

- valtuutettu 

- hyvinvointivaliokunnan jäsen

- tarkastuslautakunnassa Jasmin Kaukon henkilökohtainen varajäsen

- Hämeen poliisin neuvottelukunnassa Jasmin Kaukon varajäsen

- oppilasjaostossa Pia Salon  varajäsen

Hyvinvointivaliokunta valitsee oppilasjaostoon uuden varajäsenen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto toteaa, että valtuustoon nousee KD ryhmän 1. varavaltuutettu Tapani Ihalainen.

Valtuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

- hyvinvointivaliokuntaan jäsenen

- tarkastuslautakuntaan Jasmin Kaukolle henkilökohtaisen varajäsenen

- Hämeen poliisin neuvottelukuntaan Jasmin Kaukolle varajäsenen.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto toteaa, että valtuustoon nousee KD ryhmän 1. varavaltuutettu Tapani Ihalainen.

Valtuusto valitsee jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

- hyvinvointivaliokuntaan jäsenen

- tarkastuslautakuntaan Jasmin Kaukolle henkilökohtaisen varajäsenen

- Hämeen poliisin neuvottelukuntaan Jasmin Kaukolle varajäsenen.

Päätös

Valtuusto totesi, että valtuustoon nousee KD ryhmän 1. varavaltuutettu Tapani Ihalainen.

Valtuusto valitsi jäljellä olevaksi toimikaudeksi:

- hyvinvointivaliokuntaan jäseneksi Jasmin Kaukon ja varajäseneksi Tapani Ihalaisen

- tarkastuslautakuntaan Jasmin Kaukolle henkilökohtaiseksi varajäseneksi Pasi Pälsin

- Hämeen poliisin neuvottelukuntaan Jasmin Kaukolle varajäseneksi Pasi Pälsin.

Tiedoksi

valitut, hyvinvointivaliokunta, tarkastusltk, Hämeen poliisin neuvottelukunta, WebLumu