Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021

HOLDno-2019-902

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä klo 24.00 mennessä.

Kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 %

Kunnanvaltuuston pitää määrätä yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuntojen veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Kunnanvaltuusto voi määrätä veron myös rakentamattomalle rakennuspaikalle, yleishyödylliselle yhteisölle ja voimalaitoksille.

 Vuosina 2014-2020 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Hollolassa seuraavat:                                        

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti/muut kiinteistöt ja maapohja   1,15 %
 • Vakinainen asuinrakennus                                                       0,55 %
 • Muut kuin vakituiset asuinrakennukset                                    1,10 %
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                    0 %

Kunnassa ei erikseen ole määrätty rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia tai veroprosenttia voimalaitoksille.

Vuoden 2021 talousarvioesitykseen ei sisälly muutoksia tai korotusesityksiä kiinteistöveroihin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hollolan vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti                                                       1,15 %
 • vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti      0,55 %
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti                                       1,10 %
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                     0,00 %

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Hollolan vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti                                                       1,15 %
 • vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti      0,55 %
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti                                       1,10 %
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                     0,00 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

verohallinto, Kuntaliitto, talouspalvelut