Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Kaavoitusohjelma 2021

HOLDno-2019-876

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Kaavoitusohjelmassa 2021 esitetään ensi vuoden kaavoituksen työohjelma (liite). Työohjelmaan kuuluvista hankkeista osa on jo vierillä. Yleiskaavoista strateginen yleiskaavan 2020 ja Kalliola-Paimelan osayleiskaavan hyväksymiset ovat vuoden vaihteen jälkeen. Nostava-Tikkakallion ja keskustan alueen maankäytön selvitykset ovat myös alkaneet.

Vuoden 2021 asemakaavahankkeista kaksi laajempialaista asemakaavahanketta aloitetaan vuoden 2020 lopulla, Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön ja Sorvasen peltoalueen asemakaavat.  Vuonna 2021 aloitetaan lisäksi viisi muuta asemakaavahanketta. Kaavoitusohjelmaan on koottu tietoja niistä hankkeita, jotka todennäköisesti aloitetaan lähivuosina 2022-2023. Kaavoitusohjelman kohteista kerrotaan alueen yleiskuvaus ja kaavoituksen tavoitteet sekä arvioitu kaavahankkeen taloudellisuutta.

Kaavoitusohjelmaa sekä kuntatekniikan ja vesihuoltolaitoksen rakentamisohjelmia on valmisteltu elinvoimapalveluissa vastuualueiden yhteistyönä. Elinvoimavaliokunta seuraa kaavoitusohjelman toteutumista ja raportoi siitä kunnanhallitukselle kaksi kertaa vuodessa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta esittää liitteenä olevan kaavoitusohjelman kunnanhallitukselle valtuuston hyväksymiskäsittelyä varten.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin

Valmistelija

Katariina Tuloisela, kaavoitusarkkitehti, katariina.tuloisela@hollola.fi

Perustelut

Vireillä olevat

 • Strateginen yleiskaava 2020
 • Kalliolan-Paimelan osayleiskaava
 • Nostavan-Tikkakallion alueen maankäytön selvitys
 • Keskustan maankäytön selvitys
 • Hirvimäen asemakaava ja asemakaavan muutos
 • Parinpellontien asemakaava
 • Sorvasen alueen asemakaava
 • Pyhäniemen vanhainkodin ympäristön asemakaava
 • Messilän ranta-alueen asemakaava, yksityinen kaavahanke

Vireille tulevat

 • Kukonkoivun teollisuusaleuuen asemakaavan muutos ja laajennus
 • Kyyhkylän alueen asemakaava
 • Hämeenkosken Pappilan alueen asemakaavan muutos
 • Salpakankaan koulun ja ympäristön asemakaavamuutos
 • Kunnanviraston kortteli ympäristöineen, asemakaavan muutos
 • Ruskorinne, asemakaava

Vuosina 2022-2023 vireille tulevat kaavoituskohteet

 • Kalliolanpeltotie ympäristöineen, asemakaava
 • Norolan pelto, asemakaavan muutos
 • Mallasharjun asemakaavan muutos
 • Kukonkankaan asuinalueen laajennus, asemakaava
 • Yritysalueen laajennus Paassillassa, asemakaava
 • Hahmajärven alue, leirikeskuksen asemakaavoitus

 

Kaavoitusarkkitehti Katariina Tuloisela esittelee kaavoitusohjelman.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus esittää valtuuston hyväksyttäväksi liitteenä olevan kaavoitusohjelman.

 

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan kaavoitusohjelman 2021.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

kaavoitusarkkitehti