Valtuusto, kokous 16.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Aloiteasiat

Päätös

Ei aloiteasioita.