Valtuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Varavaltuutettujen määrääminen

HOLDno-2020-706

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 17 §: ”Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja.”

Vasemmistoliiton 2. varavaltuutettu Ari Parviainen on muuttanut pois Hollolasta, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Vasemmistoliitolla on ollut kaksi varavaltuutettua.

Vihreiden 2. varavaltuutettu Emma Marjamäki on muuttanut pois Hollolasta, joten hän on menettäny vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Vihreillä on ollut neljä varavaltuutettua. Valtuusto totesi 27.9.2021, että Vihreän liiton toiseksi varavaltuutetuksi nousee Pasi Koistinen ja kolmanneksi Valo Tuominen.

Valtuuston puheenjohtajalta  on tullut pyyntö määrätä uusia varavaltuutettuja.

Ehdotus

Keskusvaalilautakunta määrää

- Vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Tuomas Kotamaa

- Vihreiden 4. varavaltuutetuksi Klaus Jr Jansson

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 17 §: ”Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja.”

Vasemmistoliiton 2. varavaltuutettu Ari Parviainen on muuttanut pois Hollolasta, joten hän on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Vasemmistoliitolla on ollut kaksi varavaltuutettua.

Vihreiden 2. varavaltuutettu Emma Marjamäki on muuttanut pois Hollolasta, joten hän on menettäny vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin. Vihreillä on ollut neljä varavaltuutettua. Valtuusto totesi 27.9.2021, että Vihreän liiton toiseksi varavaltuutetuksi nousee Pasi Koistinen ja kolmanneksi Valo Tuominen.

Valtuuston puheenjohtajalta  on tullut pyyntö määrätä uusia varavaltuutettuja.

Keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 19.10.2021 määrännyt:

- Vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Tuomas Kotamaa

- Vihreiden 4. varavaltuutetuksi Klaus Jr Jansson

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 19.10.2021 määrännyt:

- Vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Tuomas Kotamaa

- Vihreiden 4. varavaltuutetuksi Klaus Jr Jansson

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kuntalain 17 §: ”Jos valtuustoa ei saada päätösvaltaiseksi valtuutettujen ja varavaltuutettujen esteellisyyden vuoksi, kunnan keskusvaalilautakunnan on vaalilain 93 §:n 2 momenttia noudattaen valtuuston puheenjohtajan pyynnöstä määrättävä tämän pykälän 1 momentin mukaisesti uusia varavaltuutettuja.”

Ehdotus

Valtuusto merkitsee tiedoksi, että keskusvaalilautakunta on kokouksessaan 19.10.2021 määrännyt:
- Vasemmistoliiton 2. varavaltuutetuksi Tuomas Kotamaa
- Vihreiden 4. varavaltuutetuksi Klaus Jr Jansson

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.