Valtuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kokouskutsu valtuuston kokoukseen 15.11.2021

Hollolan valtuuston kokous pidetään 15.11.2021 klo 18 Hollolan kunnan virastotalossa Hollola-salissa, Virastotie 3, 15870 Hollola. Kokouksessa käsitellään esityslistasta lähemmin ilmenevät asiat.

Jari Ronkainen, valtuuston puheenjohtaja

------

Kokouskutsu on julkaistu julkisten kuulutusten ilmoitustaululla 9.11.2021 ja Hollolan Sanomat -lehdessä10.11.2021. Kokouskutsu on jaettu valtuutetuille 9.11.2021.

Ehdotus

Suoritetaan nimenhuuto.

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Todettiin läsnäolijat, sekä todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.