Valtuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

HOLDno-2019-902

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hanna Hurmola-Remmi, talousjohtaja, hanna.hurmola-remmi@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2020 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 19. päivänä klo 24.00 mennessä.

Kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 %

Kunnanvaltuuston pitää määrätä yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuntojen veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Kunnanvaltuusto voi määrätä veron myös rakentamattomalle rakennuspaikalle, yleishyödylliselle yhteisölle ja voimalaitoksille.

 Vuosina 2014-2019 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Hollolassa seuraavat:                                        

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti/muut kiinteistöt ja maapohja 1,15 %
 • Vakinainen asuinrakennus                                    0,55 %
 • Muut kuin vakituiset asuinrakennukset                   1,10 %
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti             0 %

Kunnassa ei erikseen ole määrätty rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia tai veroprosenttia voimalaitoksille.

Vuoden 2020 talousarvioesitykseen ei sisälly muutoksia tai korotusesityksiä kiinteistöveroihin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hollolan vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:

                      - yleinen kiinteistöveroprosentti                                                              1,15 %

                      - vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti                0,55 %

                      - muiden asuinrakennusten veroprosentti                                                1,10 %

                      - yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                              0,00 %

 

Päätös

Kristiina Vanhala-Selin teki muutosehdotuksen:

- vakituisten asuntojen veroprosentti 0,65

- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,25

- rakentamattomien rakennuspaikkojen ja voimalaitosten veroprosentti 3,00

- muut ehdotuksen mukaisena.

Ehdotus raukesi, koska sitä ei kannatettu.

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan ehdotuksen.

Perustelut

-

Ehdotus

Hollolan vuoden 2020 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:

                      - yleinen kiinteistöveroprosentti                                                              1,15 %

                      - vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti                0,55 %

                      - muiden asuinrakennusten veroprosentti                                                1,10 %

                      - yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                              0,00 %

Päätös

Keskustelun kuluessa Kristiina Vanhala-Selin ehdotti Tuija Braxin kannattamana, että valtuusto päättää

- vakituisten asuntojen veroprosentti 0,65
- muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,25
- voimalaitosten veroprosentti 3,00
- muut ehdotuksen mukaisena.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Vanhala-Selinin ehdotusta, äänestävät ei.- Äänestysehdotus hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 38 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä.

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2021 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä klo 24.00 mennessä.

Kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 %

Kunnanvaltuuston pitää määrätä yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuntojen veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Kunnanvaltuusto voi määrätä veron myös rakentamattomalle rakennuspaikalle, yleishyödylliselle yhteisölle ja voimalaitoksille.

 Vuosina 2014-2020 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Hollolassa seuraavat:                                        

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti/muut kiinteistöt ja maapohja   1,15 %
 • Vakinainen asuinrakennus                                                       0,55 %
 • Muut kuin vakituiset asuinrakennukset                                    1,10 %
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                    0 %

Kunnassa ei erikseen ole määrätty rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia tai veroprosenttia voimalaitoksille.

Vuoden 2021 talousarvioesitykseen ei sisälly muutoksia tai korotusesityksiä kiinteistöveroihin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hollolan vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti                                                       1,15 %
 • vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti      0,55 %
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti                                       1,10 %
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                     0,00 %

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Hollolan vuoden 2021 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti                                                       1,15 %
 • vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti      0,55 %
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti                                       1,10 %
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                     0,00 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi
Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä klo 24.00 mennessä.

Kiinteistöveroprosenttivälit ovat seuraavat:

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,41-1,00 %
 • Muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti tulee määrätä välillä 0,93–2,00 %
 • Voimalaitosten kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 0,93-3,10 %
 • Yleishyödyllisen yhteisön veroprosentti voidaan määrätä välillä 0,00-2,00 %
 • Rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti voidaan määrätä välillä 2,00-6,00 %

Kunnanvaltuuston pitää määrätä yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuntojen veroprosentti ja muiden asuinrakennusten veroprosentti. Kunnanvaltuusto voi määrätä veron myös rakentamattomalle rakennuspaikalle, yleishyödylliselle yhteisölle ja voimalaitoksille.

 Vuosina 2014-2021 kiinteistöveroprosentit ovat olleet Hollolassa seuraavat:                                        

 • Yleinen kiinteistöveroprosentti/muut kiinteistöt ja maapohja   1,15 %
 • Vakinainen asuinrakennus                                                       0,55 %
 • Muut kuin vakituiset asuinrakennukset                                    1,10 %
 • Yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                    0 %

Kunnassa ei erikseen ole määrätty rakentamattoman rakennuspaikan veroprosenttia tai veroprosenttia voimalaitoksille.

Vuoden 2022 talousarvioesitykseen ei sisälly muutoksia tai korotusesityksiä kiinteistöveroihin.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Hollolan vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi määrätään:

 • yleinen kiinteistöveroprosentti                                                       1,15 %
 • vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti      0,55 %
 • muiden asuinrakennusten veroprosentti                                       1,10 %
 • yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti                                     0,00 %

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kiinteistöverolain nojalla kiinteistöveron suorittaa kiinteistön omistaja verotusarvon ja kunnassa sovellettavan kiinteistöveroprosentin perusteella kiinteistön sijaintikunnalle.

Kiinteistöverolain (654/1992) 11 §:n mukaan kunnanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden laissa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveroprosentti määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella.

Valtuuston on kuntalain 111 §:n mukaan viimeistään talousarvion hyväksymisen yhteydessä päätettävä kunnan tuloveroprosentista, kiinteistöveroprosenteista sekä muiden verojen perusteista. Vuoden 2022 tuloveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit on ilmoitettava verohallitukselle viimeistään marraskuun 17. päivänä klo 24.00 mennessä.

Ehdotus

Valtuusto määrää Hollolan vuoden 2022 kiinteistöveroprosenttien suuruudeksi:

yleinen kiinteistöveroprosentti 1,15 %
vakituisena asuntona käytettävien rakennusten veroprosentti 0,55 %
muiden asuinrakennusten veroprosentti 1,10 %
yleishyödyllisten yhteisöjen veroprosentti 0,00 %

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

verohallinto, Kuntaliitto, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00