Valtuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 77 Hankesuunnitelma, uimahalli

HOLDno-2021-618

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hollolan uimahalli-monitoimitalon peruskorjauksen hankesuunnitelma on laadittu Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimesta. Hankesuunnitelma on liitteenä. Hankesuunnitelman sisältö perustuu kunnanhallituksen 18.10.2021 tekemään linjaukseen siitä, että valmistelu etenee peruskorjausvaihtoehdon pohjalta. Päätöksessä todetaan myös, että peruskorjausvaihtoehtoon pyritään sisällyttämään keskeisiä parannuksia esteettömyyden ja palvelujen toimivuuden näkökulmasta sekä tutkitaan lisäpalvelumahdollisuuksia rajatuissa puitteissa.

Uimahalli-monitoimitalo on rakennushistoriallisessa selvityksessä todettu valtakunnallisesti arvokkaaksi rakennukseksi. Sen peruskorjaus tehdään perusteellisesti, mutta arkkitehtonisia arvoja kunnioittaen. Korjausaste on noin 95 %.

Peruskorjauksen yhteydessä tehdään myös toiminnallisia muutoksia. Allastilojen osalta toiminnallisena tavoitteena on nykyisten toimintojen säilyttäminen, allashissin uusiminen ja kylmävesialtaan lisääminen. Toivottu lämpimän veden terapia-allas vaatisi pienen laajennuksen. Kuntosalitilat on tarkoitus siirtää nykyisten toimistotilojen paikalle monitoimisalin käytävän toiselle puolelle. Monitoimi- ja kuntosalille tehdään niiden läheisyyteen pukeutumis- ja peseytymistilat. Judosalia varten tehdään uusi hissi.

Hollolan uimahalli-monitoimitalo on valmistunut 1986. Rakennuksen tekninen käyttöikä on loppumassa. Rakennukseen on tehty useita korjauksia ja parannuksia vuosien varrella, mutta varsinaista peruskorjausta ei ole tehty. Suurimmat korjaustarpeet kohdistuvat altaisiin ja allastilaan sekä pesu- ja pukeutumistiloihin. Rakennuksen seinä- ja kattorakenteet sekä ovet ja ikkunat uusitaan. Rakennuksen betonirunko säilyy pääosin, mutta kantavia rakenteita joudutaan jonkin verran korjaamaan ja vahvistamaan. Talo- ja sähkötekniikka uusitaan lähes kokonaan. Automaatio on uusittu hiljattain ja se voidaan pääosin hyödyntää peruskorjauksessa.

Peruskorjauksen kustannuksiksi on arvioitu 12,5 milj. euroa (alv 0 %). Kustannusarvio on hintatasossa 10/2021. Hintatason ja korjaussuunnitelmien muuttuessa myös hintataso muuttuu jonkin verran. Uimahalli-monitoimitalon vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 1,3 milj. euroa ja pääsymaksutulot noin 350 000 euroa vuodessa.

Hankkeen suunnittelu on tarkoitus aloittaa hankesuunnittelun hyväksymisen jälkeen. Suunnittelu tehdään vuoden 2022 aikana ja rakentaminen 3/2023-3/2025.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Elinvoimavaliokunta hyväksyy liitteenä olevan uimahalli-monitoimitalon peruskorjauksen hankesuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä edelleen kunnanhallitukselle ja valtuustolle.

Lisäksi kokouksessa elinvoimajohtajan korjattuna päätösehdotuksena elinvoimavaliokunta esittää, että uimahallia koskevan investoinnin suunnittelu aloitetaan 2022. Kohteen suojelutarve täsmentyy kaavoitusprosessissa. Varsinainen perusparannuksen aloittamista koskeva investointipäätös edellyttää valtuuston erillistä päätöstä.

 

Päätös

Merk.  Asiantuntijana kuultiin Hollolan Tilapalvelu Oy:n toimitusjohtaja Reijo Reposta.

Keskustelun kuluessa Paavo Takala esitti ja Minna Nieminen, Pasi Jalonen kannattivat, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun niin että myös uudisrakentaminen on vaihtoehtona. Puheenjohtaja totesi, että on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, joten asiasta on äänestettävä. Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen. Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät JAA. Ne, jotka kannattavat Paavo Takalan tekemää esitystä, äänestävät EI. Menettelytapa hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 6 jaa-ääntä ja 5 ei-ääntä. Puheenjohtaja totesi elinvoimajohtajan muutetun esityksen voittaneen.

 

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Uimahallin hankesuunnitelmaa käsiteltiin elinvoimavaliokunnassa 26.10.2021. Hankesuunnitelma on kunnanhallituksen 18.10.2021 linjauksen mukaisesti: talousarviovalmistelussa uimahalli-investointia valmistellaan peruskorjausvaihtoehdon pohjalta. Peruskorjausvaihtoehtoon pyritään sisällyttämään keskeisiä parannuksia esteettömyyden ja  palvelujen toimivuuden näkökulmasta sekä tutkitaan lisäpalvelumahdollisuuksia rajatuissa puitteissa. Hankesuunnitelma liitteenä.


 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevan uimahalli-monitoimitalon peruskorjauksen hankesuunnitelman ja esittää sen hyväksymistä valtuustolle.

Lisäksi kunnanhallitus linjaa, että uimahallia koskevan investoinnin suunnittelu aloitetaan 2022. Kohteen suojelutarve täsmentyy kaavoitusprosessissa. Varsinainen perusparannuksen aloittamista koskeva investointipäätös edellyttää valtuuston erillistä päätöstä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merk.  

 • Asiantuntijoina kuultavana olivat elinvoimajohtaja Randell, kaavoitusarkkitehti Tuloisela, kehitys- ja kaavoituspäällikkö Korhonen, Hollolan Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Reponen, sekä rakennuttajapäällikkö Vesikko.
 • Keskustelun aikana Kati Pölönen esitti:

Ehdotan ettei hallitus hyväksy liitteenä olevaa uimahalli-monitoimitalon peruskorjauksen hankesuunnitelmaa eikä näin ollen esitä sen asian hyväksymistä valtuustollekaan, koska uudisrakentamista ei olla esitelty aitona vaihtoehtona lainkaan valtuustolle.

Kunnanhallituksen puheenjohtaja totesi Pölösen esityksen rauenneen kannattamattomana.

 

Perustelut

Hankesuunnitelma on kunnanhallituksen 18.10.2021 linjauksen mukaisesti: talousarviovalmistelussa uimahalli-investointia valmistellaan peruskorjausvaihtoehdon pohjalta. Peruskorjausvaihtoehtoon pyritään sisällyttämään keskeisiä parannuksia esteettömyyden ja palvelujen toimivuuden näkökulmasta sekä tutkitaan lisäpalvelumahdollisuuksia rajatuissa puitteissa. Hankesuunnitelma liitteenä.

Kunnanhallitus linjasi 1.11.2021, että uimahallia koskevan investoinnin suunnittelu aloitetaan 2022. Kohteen suojelutarve täsmentyy kaavoitusprosessissa. Varsinainen perusparannuksen aloittamista koskeva investointipäätös edellyttää valtuuston erillistä päätöstä.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy liitteenä olevan uimahalli-monitoimitalon peruskorjauksen hankesuunnitelman.


 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merk. Keskustelun kuluessa kuluessa valtuutettu Pölönen esitti Paavo Takalan ensin kannattamana että:

Ehdotan, että Hollolan vanhan uimahallin peruskorjauksesta luovutaan ja uutta uimahallia aletaan suunnittelemaan toiselle tontille. Näin mahdollistetaan jatkuvat uimahallipalvelut kuntalaisille ja vältetään merkittävät korjausrakentamisen riskit. Uudisrakennushankkeen rinnalla haetaan vanhalle uimahallille purkulupaa. Näin uudisrakentaminen ei viivästy.

Rakennustekniikka on kehittynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenten aikana ja tämän seurauksena käyttöikä uudisrakennuksessa on pitempi. Lisäksi uudisrakennuksessa käyttökustannukset ovat oleellisesti pienemmät. Pahin skenaario ehdotuksessani on, että vanha uimahalli jää monumentiksi. Sekin on huomattavan paljon pienempi riski verrattuna siihen taloudelliseen riskiin, joka vanhan korjauksessa otetaan.

Ehdotan näillä saatesanoilla asian palauttamista jatkovalmisteluun.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanhallituksen ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinenäänestys.
Ne, jotka kannattavat kunnanhallituksen ehdotusta, äänestävät ”jaa”.
Ne, jotka kannattavat valtuutettu Pölösen ehdotusta, äänestävät ”ei”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin.

Äänestyksessä annettiin 43 ääntä. Jyrki Joensuun ääni ei tallentunut sähköiseen järjestelmään ja se todettiin ennen äänestyksen tuloksen valmistumista. 

JAA 34 ääntä: Helena Maattola, Jarkko Niemi, Pasi Jalonen, Pia Salo, Kristiina Joensuu, Ville Mikkola, Minna Halme, Pentti Lampi, Mika Lampola, Minna Kauhanen, Teemu Laine, Aki Markkola, Pasi Pälsi, Satu Segersven, Hannu Siljander, Seija Aakala, Mikko Niipala, Toini Louekoski-Huttunen, Miikka Lönnqvist, Pasi Pasanen, Petri Palo, Lasse Peltonen, Jenna Parviainen, Hannu Heikkilä, Kristiina Vanhala-Selin, Heidi Hakanen, Matti Laurila, Erkki Arvila, Kari Hyytiä, Jarmo Talvitie, Kari Aaltonen, Teemu Kinnari, Jari Ronkainen, Jyrki Joensuu

EI 9 ääntä: Kati Pölönen, Kristian Saarnio, Minna Nieminen, Tatu Söyrilä, Sakari Marttila, Sanni-Maria Tiihonen, Tapani Ihalainen, Paavo Takala, Harri Vinnamo

Puheenjohtaja totesi, että valtuusto oli hyväksynyt kunnanhallituksen ehdotuksen.

Äänestystulokset

 • Jaa 34 kpl 79%

  Helena Maattola, Jarkko Niemi, Pasi Jalonen, Pia Salo, Kristiina Joensuu, Ville Mikkola, Minna Halme, Pentti Lampi, Mika Lampola, Minna Kauhanen, Teemu Laine, Aki Markkola, Pasi Pälsi, Satu Segersven, Hannu Siljander, Seija Aakala, Mikko Niipala, Toini Louekoski-Huttunen, Miikka Lönnqvist, Pasi Pasanen, Petri Palo, Lasse Peltonen, Jenna Parviainen, Hannu Heikkilä, Kristiina Vanhala-Selin, Heidi Hakanen, Matti Laurila, Erkki Arvila, Kari Hyytiä, Jarmo Talvitie, Kari Aaltonen, Teemu Kinnari, Jari Ronkainen, Jyrki Joensuu

 • Ei 9 kpl 21%

  Kati Pölönen, Kristian Saarnio, Minna Nieminen, Tatu Söyrilä, Sakari Marttila, Sanni-Maria Tiihonen, Tapani Ihalainen, Paavo Takala, Harri Vinnamo

Tiedoksi

elinvoimavaliokunta, talouspalvelut@hollola.fi

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä kunnan jäsen. Riita-asiat käsitellään käräjäoikeudessa. 

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Postiosoite: Raatihuoneenkatu 1, 13100 Hämeenlinna
Käyntiosoite: Arvi Karistonkatu 5, Hämeenlinna
Sähköpostiosoite: hameenlinna.hao(at)oikeus.fi
Faksinumero: 029 564 2269
Puhelinnumero: 029 564 2210
Aukioloaika: maanantai-perjantai klo 8.00-16.15.

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös)
 • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset)
 • vaatimusten perusteet
 • mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan. 

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat. 

Valitukseen on liitettävä:

 • valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen
 • selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta 
 • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427
Kirjaamon aukioloajat: maanantai-perjantai klo 9.00-15.00