Valtuusto, kokous 15.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 83 Aloiteasiat

Päätös

Aloitteet:

1. Valtuutettu Paavo Takala esittämä aloite: Vesikansan terveysaseman ja terveyspalvelujen säilyttäminen

2. Valtuutettu Jyrki Joensuun esittämä aloite: Hollolan kunnanhallitukselle, että se avaa Hollolan ja PHHYKY:n vuoden 2022 palvelusopimuksen.

3. Valtuutettu Kristina Vanhala-Selinin esittämä Vihreiden valtuustoryhmän aloite: Valtuustoaloite omaishoidontuen kehittämisestä Hollolassa ja Päijät-Hämeessä.

Jätetyt aloitteet ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.

Aloitteet jätetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.