Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Paikallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

HOLDno-2021-653

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Paikallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kytkeytyy alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (HolDno-2021-651). Paikalliseen suunnitelmaan on koottu kuntakohtaiset toimenpiteet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Asiakirjassa tavoitteet noudattavat alueellisessa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Toimenpiteet on laadittu paikalliset olosuhteet, tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat perustuu lastensuojelulain 417/2007 12 §:ään. Suunnitelmat laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi Päijät-Hämeessa ja yksittäisissä kunnissa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Kim Strömmer, hyvinvointijohtaja, kim.strommer@hollola.fi

Hyvinvointivaliokunta päättää osaltaan hyväksyä paikallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman. Lisäksi hyvinvointivaliokunta päättää lähettää asian edelleen käsiteltäväksi kunnanhallituksessa ja -valtuustossa. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Minna Säkkinen-Salminen, hallintopäällikkö, minna.sakkinen-salminen@hollola.fi

Perustelut

Paikallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kytkeytyy alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (HolDno-2021-651). Paikalliseen suunnitelmaan on koottu kuntakohtaiset toimenpiteet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Asiakirjassa tavoitteet noudattavat alueellisessa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Toimenpiteet on laadittu paikalliset olosuhteet, tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmat perustuu lastensuojelulain 417/2007 12 §:ään. Suunnitelmat laaditaan lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi Päijät-Hämeessa ja yksittäisissä kunnissa.
 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle: Valtuusto hyväksyy paikallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.  

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Paikallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma kytkeytyy alueelliseen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan (HolDno- 2021- 651). Paikalliseen suunnitelmaan on koottu kuntakohtaiset toimenpiteet lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseksi. Asiakirjassa tavoitteet noudattavat alueellisessa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa asetettuja tavoitteita. Toimenpiteet on laadittu paikalliset olosuhteet, tarpeet ja mahdollisuudet huomioiden.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy paikallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman.

Päätös

Hyväksyttiin, valtuutettu Niipalan tekemän muutosesityksen mukaisesti.

 

Merk. Keskustelun kuluessa Mikko Niipala esitti Kati Pölösen ensi kannattamana:
Lapsen oikeuksien toteutumiseen liittyy olennaisena osana lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa. Paikallisessa lasten hyvinvointisuunnitelmassakin tämä on huomioitu toteamalla, että ”kehitetään lapsivaikutusten arviointia osana ennakkovaikutusten arviointia päätöksenteossa.” Tämä on hyvä, mutta mielestäni ei riittävä toimenpide. Lapsivaikutusten arviointi pitää olla työkalu, jota johdonmukaisesti käytetään kaikessa lapsia koskettavassa päätöksenteossa. Siksi esitänkin, että suunnitelman kyseisen toimenpiteen muotoilua muutetaan muotoon: ”kehitetään lapsivaikutusten arviointia osana ennakkovaikutusten arviointia päätöksenteossa sekä käytetään lapsivaikutusten arviointia johdonmukaisesti osana lapsia koskettavaa päätöksentekoa.”
Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinen äänestys.
Ne, jotka kannattavat pohjaehdotusta, äänestävät ”JAA.
Ne, jotka kannattavat Niipalan ehdotusta, äänestävät ”EI”

Äänestysesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Äänestyksessä annettiin 43 ääntä: 18 JAA-ääntä (Pasi Pasanen, Pasi Pälsi, Mika Lampola, Kristiina Joensuu, Sakari Marttila, Hannu Siljander, Petri Palo, Aki Markkola, Pasi Jalonen, Satu Segersven, Jari Ronkainen, Helena Maattola, Kari Aaltonen, Ville Mikkola, Tatu Söyrilä, Pia Salo, Jarmo Talvitie, Jyrki Joensuu) ja 25 EI-ääntä (Harri Vinnamo, Paavo Takala, Heidi Hakanen, Riku Korpela, Miikka Lönnqvist, Mikko Niipala, Kari Hyytiä, Tuija Brax, Matti Laurila, Seija Aakala, Kati Pölönen, Erkki Arvila, Teemu Laine, Tapani Ihalainen, Kristiina Vanhala-Selin, Pentti Lampi, Jarkko Niemi, Toini Louekoski-Huttunen, Minna Kauhanen, Minna Nieminen, Kristian Saarnio, Minna Halme, Lasse Peltonen, Teemu Kinnari, Hannu Heikkilä). 

Puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen valtuutettu Niipalan muutosesityksen.

Käsittelyn kuluessa kokous piti teknisen tauon 17:26-17:32, jonka jälkeen puheenjohtaja totesi läsnäolijat ja 17:41-17:55, jonka jälkeen pidettiin nimenhuuto. Nimenhuudossa paikalla 42 valtuutettua ja yksi varavaltuutettu.

Äänestystulokset

  • Jaa 18 kpl 42%

    Pasi Pasanen, Pasi Pälsi, Mika Lampola, Kristiina Joensuu, Sakari Marttila, Hannu Siljander, Petri Palo, Aki Markkola, Pasi Jalonen, Satu Segersven, Jari Ronkainen, Helena Maattola, Kari Aaltonen, Ville Mikkola, Tatu Söyrilä, Pia Salo, Jarmo Talvitie, Jyrki Joensuu

  • Ei 25 kpl 58%

    Harri Vinnamo, Paavo Takala, Heidi Hakanen, Riku Korpela, Miikka Lönnqvist, Mikko Niipala, Kari Hyytiä, Tuija Brax, Matti Laurila, Seija Aakala, Kati Pölönen, Erkki Arvila, Teemu Laine, Tapani Ihalainen, Kristiina Vanhala-Selin, Pentti Lampi, Jarkko Niemi, Toini Louekoski-Huttunen, Minna Kauhanen, Minna Nieminen, Kristian Saarnio, Minna Halme, Lasse Peltonen, Teemu Kinnari, Hannu Heikkilä

Tiedoksi

hyvinvointikoordinaattori, hyvinvoinnin hallintopäällikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.