Valtuusto, kokous 13.12.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 95 Ilmoitusasiat

Perustelut

1. Valtuuston alustava kokousaikataulu 2022:

Alustava aikataulu valtuuston kokouksille 2022 on seuraava:

info ke 16.2. ja kokous ma 21.2.

info ke 27.4. ja kokous 2.5. (mm strategiset ohjelmat)

info ke 8.6. ja kokous 13.6. (mm tilinpäätös & osavuosikatsaus 1-4/2022)

info ke 7.9. ja kokous 12.9.

info ke 9.11.ja kokous 14.11. (mm Talousarvio 2023)

info ke 7.12. ja kokous 12.12.

Ehdotus

Valtuusto merkitsee ilmoitusasiat tietoonsa satetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.