Valtuusto, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Pöytäkirjan tarkastus

Ehdotus

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Mari Kurisjärvi ja Jaakko Lahti.

Päätös

Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Mari Kurisjärvi ja Jaakko Lahti.