Valtuusto, kokous 12.4.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Aloiteasiat

Päätös

Valtuutettu Markku Pulkkasen valtuustoaloite: Heinsuon "Moottoriurheilukeskus". 

Valtuutettu Pia Salon valtuustoaloite: Koulunuorisotyö.

Jätetyt aloiteet ovat liitteenä.

Aloiteet jätetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.

 


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.