Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Päätös

Merkittiin tiedoksi puheenjohtajan ilmoitus, että uimahallin tulevaa jatkovalmistelua ja Nostavan logistiikka-alueen suunnittelua koskeva valtuustoseminaari järjestetään torstaina 20. toukokuuta klo 15:00 alkaen Teams-seminaarina.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.