Valtuusto, kokous 10.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Aloiteasiat

Päätös

Valtuutettujen Miikka Lönnqvist, Hannu Heikkilä, Mika Lampola valtuustoaloite: Kosken Seurala Oy:n kanssa solmitun vuokrasopimuksen jatkaminen.

Valtuutettu Tapani Ihalainen valtuustoaloite: Aloite työpajayhteistyöstä.

Valtuutettu Kristiina Vanhala-Selin, Hollolan Vihreät valtuustoaloite: Seuralan vuokrasopimuksen jatkamiseksi ja osallisuushankkeen jatkamiseksi Hollolan kylille

Jätetyt aloitteet ovat tämän pöytäkirjan liitteenä.

Aloiteet jättetään kunnanhallitukselle valmisteltavaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.