Tarkastuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020

HOLDno-2021-166

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § :ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laadinnan sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta jatkaa arviointikertomuksen laadintaa sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta ja työtä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.