Tarkastuslautakunta, kokous 25.2.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään lautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin lautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.

Tiedoksi

-