Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2021

HOLDno-2020-390

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

..

Ehdotus

Esittelijä

Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös

Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös

Siirrettään asian käsittely lokakuun tarkastuslautakunnan kokoukseen.

Tiedoksi

Laskentapäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.