Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 44 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Perustelut

Kuntalain mukaan lautakunta on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Hallintosäännön mukaan lautakunnan kokouksissa tilintarkastajalla on läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnanhallitus ei voi määrätä edustajaansa lautakunnan kokouksiin. Hallintosäännön mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Kokous todetaan laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksytään lautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi ja hyväksyttiin lautakunnan jäsenille toimitettu esityslista.