Tarkastuslautakunta, kokous 24.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Hyvinvointijohtajan kuuleminen

HOLDno-2020-5

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja Matti Ruotsalainen esittelee tarkastuslautakunnalle hyvinvoinnin palvelualueen katsauksen vuoden 2020 talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta, sekä muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin katsaus tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.