Tarkastuslautakunta, kokous 24.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Hyvinvointijohtajan kuuleminen

HOLDno-2021-499

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Hyvinvointijohtaja Kim Strömmer esittelee tarkastuslautakunnalle katsauksen hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2021 talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista asioista. Lisäksi hyvinvointijohtajalle on toimitettu etukäteen kysymyksiä, joihin tarkastuslautakunta toivoo saavansa vastaukset.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Merkitään saatu katsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saatu katsaus tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.