Tarkastuslautakunta, kokous 22.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Tarkastuslautakunnan talousarvio vuodelle 2021

HOLDno-2020-572

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Tarkastuslautakunta, § 40,25.08.2020
Tarkastuslautakunta, § 48, 24.09.2020

HOLDno-2020-390

Tarkastuslautakunta, 25.08.2020, § 40

Valmistelijat / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT- tilintarkastaja
..
Ehdotus
Esittelijä: Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen
kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat
tarkennukset.

Päätös
Siirretään käsittely seuraavaan kokoukseen.

------

Tarkastuslautakunta, 24.09.2020, § 48

Valmistelija / lisätiedot:
Ville Valkonen
ville.valkonen@hollola.fi
JHT- tilintarkastaja

.
Ehdotus
Esittelijä: Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden
2021 talousarvioesityksen kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja
tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös
Siirrettään asian käsittely lokakuun tarkastuslautakunnan kokoukseen.

Tiedoksi
Laskentapäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja.

--------

.
 

Ehdotus

Esittelijä

  • Matti Siirola, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Matti.Siirola@hollola.fi

Tarkastuslautakunta käsittelee omalta osaltaan vuoden 2021 talousarvioesityksen kokoukseen toimitettavan alustavan rungon pohjalta ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset.

Päätös

Päätettiin vuoden 2021 talousarvio esityksen mukaisena.

Tiedoksi

Laskentapäällikkö, hallinto- ja talousjohtaja.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.