Tarkastuslautakunta, kokous 20.4.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2021

HOLDno-2022-109

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Kuntalain 121 § :ssä säädetyn mukaisesti tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Arviointikertomus käsitellään valtuustossa tilinpäätöksen yhteydessä.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta aloittaa vuoden 2021 arviointikertomuksen laadinnan sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

-

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2021 arviointikertomuksen valmistelua sihteerin toimittaman luonnoksen pohjalta. Käsittelyä jatketaan seuraavassa kokouksessa.

Päätös

Päätettiin esityksen mukaisesti.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.