Tarkastuslautakunta, kokous 15.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 65 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2022 - vastaukset

HOLDno-2023-272

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2023 vastaanottanut Tarkastuslautakunnan laatiman Arviointikertomuksen tilivuodelta 2022. Asian osalta, valtuusto päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista palvelualueiden ja kunnanhallituksen selvitykset. Valtuuston päätöksen mukaisesti, selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Vastaukset esitettyihin havaintoihin on esitetty liitteenä olevassa dokumentissa.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee vastaukset tietoonsa ja antaa liitteenä olevat vastaukset arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa hallinto- ja talousjohtajan tekemään liitteenä olevaan asiakirjaan teknisiä korjauksia.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2023 vastaanottanut Tarkastuslautakunnan laatiman Arviointikertomuksen tilivuodelta 2022. Asian osalta, valtuusto päätti pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista palvelualueiden ja kunnanhallituksen selvitykset. Valtuuston päätöksen mukaisesti, selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa. Selvitykset on toimitettava myös tarkastuslautakunnalle.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2023 käsitellyt laaditut vastaukset ja lähettää asiakirjan valtuustolle ja tarkastuslautakunnalle tiedoksi, selvityksenä arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin.

Vastaukset esitettyihin havaintoihin on esitetty liitteenä olevassa dokumentissa.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy arviointikertomuksessa 2022 esitettyihin havaintoihin annetut vastaukset.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Valtuusto on kokouksessaan 12.6.2023 §25 käsitellyt toimintavuodelta 2022 laadittua arviointikertomusta. Valtuusto on päättänyt pyytää arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista palvelualueiden ja kunnanhallituksen selvitykset. Selvitykset tulee toimittaa niin, että ne voidaan käsitellä syyskuun loppuun mennessä pidettävässä valtuuston kokouksessa.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 18.9.2023 hyväksynyt toimialojen antamat vastineet (liitteenä) ja esittänyt ne valtuustolle sekä tarkastuslautakunnalle tiedoksi. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee annetut vastineet tiedoksi.

Päätös

Merkittiin saadut vastineet tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.