Tarkastuslautakunta, kokous 15.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Sivistys- ja hyvinvointijohtajan kuuleminen, tarkastuslautakunta

HOLDno-2021-499

Valmistelija

  • Ville Valkonen, JHT-tilintarkastaja, ville.valkonen@hollola.fi

Perustelut

Sivistys- ja hyvinvointijohtaja Kim Strömmer esittelee tarkastuslautakunnalle katsauksen hyvinvoinnin palvelualueen vuoden 2023 talousarviossa asetettujen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä muista ajankohtaisista asioista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Erkki Arvila, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, Erkki.Arvila@hollola.fi

Merkitään saatu katsaus tiedoksi.

Päätös

Merkittiin kuuleminen tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.