Kunnanhallitus, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 YL-tontin hinnoittelu kortteli 307, tontti 2, Keskuskuja 3, kuntakeskus (ent. Hiekkalinnan päiväkoti)

HOLDno-2021-142

Valmistelija

  • Janne Viljanen, maankäyttöinsinööri, janne.viljanen@hollola.fi

Perustelut

Kunta omistaa julkisten lähipalvelurakennusten korttelialueeksi (YL) kaavoitetun kiinteistön osoitteessa Keskuskuja 3. Kiinteistöllä on aiemmin toiminut Hiekkalinnan päiväkoti. Tontille ja rakennuksille ei ole kunnan palvelutarjonnassa nähty enää tarvetta. Kiinteistö on pinta-alaltaan 7307 m2 ja sille on toteutettu rakennusoikeutta (päiväkotirakennus) 957 k-m2.

Kiinteistö on herättänyt kiinnostusta ja tontin mahdolliseksi luovuttamiseksi tarvitaan tontille kunnan vahvistama hinta. Hallintosäännön mukaan kunnanhallitus päättää maankäytön osalta kohdan 60. mukaan tonttien hinnoittelusta.

Tontin hinnoittelussa on lähdetty siitä, että koska mahdollinen tuleva toiminta on hyvinkin verrattavissa asumiseen, tulee tontin hinnoittelun pohjautua asuntotonttien (rivi- ja kerrostalotontit) hintaan. Vastaavaan toimintaan Soramäessä ajateltu Y-tontti on kunnan päätöksellä hinnoiteltu 168 €/k-m2. Asuntotontit on Hollolassa hinnoiteltu siten, että ARA:n (Asumisen ja rahoittamisen kehittämiskeskus) ns. vyöhykehintaan on lisätty 20 %. Kiinteistö sijaitsee ARA:n hintavyöhykekartan I-vyöhykkeellä, jossa tontin hinta määritellään tapauskohtaisesti. Kunta on hinnoitellut Terveystien kerrostalotontit 220 €/k-m2 ja Mallasharjun AP-tontit 175 €/k-m2 hintaisiksi. Ko. kiinteistön rakennusoikeuden hinnan tulee sijainti- ym. tekijät huomioiden olla näiden välillä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää korttelin 513 tontin 2 (ent. Hiekkalinnan päiväkoti kiinteistöllä 98-435-7-722) rakennusoikeuden hinnaksi 200 €/k-m2.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

maankäyttöinsinööri