Kunnanhallitus, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Valtuuston päätösten laillisuuden toteaminen ja täytäntöönpano

Perustelut

Kunnanhallitukselle kuuluu Kuntalain 96 §:n mukainen valtuuston päätösten laillisuuden valvonta:
”Jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä taikka että valtuusto on ylittänyt toimivaltansa tai että päätös on muuten lainvastainen, kunnanhallituksen on jätettävä päätös täytäntöön panematta. Asia on viipymättä saatettava valtuuston uudelleen käsiteltäväksi.”

Valtuustossa 22.2.2021 käsiteltiin seuraavat asiat:

 • Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Pöytäkirjan tarkastus
 • Varavaltuutettujen määrääminen
 • Luottamushenkilöiden valinta Kari Sulosen tilalle
 • Jäsenen/puheenjohtajan valinta keskusvaalilautakuntaan
 • Varajäsenen valinta keskusvaalilautakuntaan
 • Hirvimäen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyminen 
 • Strateginen yleiskaava 2020 hyväksyminen 
 • Kalliolan ja Paimelan osayleiskaavan hyväksyminen 
 • Hollolan kunnan sisäinen ilmasto-ohjelma 2021-2025 
 • Päijät-Hämeen maahanmuutto-ohjelman 2021–2025 hyväksyminen 
 • Hyvinvointijohtajan virka 
 • Ilmoitusasiat
 • Aloiteasiat

Valtuustossa jätettiin seuraava aloite:

 1. Valtuutettu Aki Markkolan valtuustoaloite: Liikettä ja kuntoilulaitteita Hollolan kylille.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus toteaa valtuuston 22.2.2021 päätökset laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Kunnanhallitus päättää jättää valtuustoaloitteen elinvoimavaliokunnalle valmisteltavaksi.

Päätös

Keskustelun aikana kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen:

"Kunnanhallitus:

 • jättää valtuuston "Strateginen yleiskaava 2020 hyväksyminen" §8 täytäntöön panematta, koska valtuustossa esitettyä kiertotaloutta ja jätteenkäsittelyäalueeseen liittyvää kirjauslisäystä ei ole toteutettu MRL:n mukaisesti.
 • saattaa asian "Strateginen yleiskaava 2020 hyväksyminen" uudelleen valtuuston päätettäväksi.
 • toteaa valtuuston 22.2.2021 päätökset muilta osin laillisiksi ja päättää panna ne täytäntöön.

Kunnanhallitus päättää jättää valtuustoaloitteen elinvoimavaliokunnalle valmisteltavaksi."

 

Kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan muutetun päätösehdotuksen.

 

 

Tiedoksi

elinvoimajohtaja