Kunnanhallitus, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Talousarvion toteutuminen 2020 Kunnanhallituksen alaiset yksiköt

HOLDno-2020-300

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
  • Piia Paasiranta, talouspäällikkö, piia.paasiranta@hollola.fi

Perustelut

Konsernipalveluissa on valmisteltu raportti talousarvion toteutumisesta tammi-joulukuulta 2020 kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta.

Kunnanhallituksen alaisten yksiköiden nettomenot alittivat varatun talousarvion kaikilla sitovuustasoilla valtuustoon nähden.
Toiminnallisten tavoitteiden toteuttamista hankaloitti koronapandemia, jonka johdosta osa tavoitteista jäi toteuttamatta, mikä näkyy myös määrärahojen alittumisena. 

Liitteenä raportti talousarvion toteutumisesta tammi-joulukuulta 2020.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee raportin talousarvion toteutumisesta kunnanhallituksen alaisten yksiköiden osalta tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

vastuualuepäälliköt