Kunnanhallitus, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 54 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä, Kuntaraportti 2020

HOLDno-2019-221

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän kuntakohtainen toteumaraportti vuodelta 2020 on valmistunut.

Kuntaraportin mukaisesti, Hollolan kunnan maksuosuus kokonaiskustannuksista on 73.105.508 euroa. Kustannuksien kattamiseksi, kunnat maksavat toimintavuodelta ennakkomaksua, joka on perusteena kunnan talousarvion mukaisen kustannuksen määrittämisessä. Vuoden lopussa maksetut ennakkomaksut tasataan toteutuneen kuntakohtaisen kustannuksen mukaiseksi. Edellä esitetyn mukaisesti, Hollolan kunta saa takaisin ennakkomaksujen palautuksena 1.974.387. Näin ollen PHHYKYn kustannus vuodelta 2020 alittaa kunnan talousarviossa olevan arvion, vastaavalla euromäärällä.

PHHYKYn palvelut ja kuntien kustannukset 2020-raportti ja Kuntien maksuosuus-raportti ovat tämän esityslistan oheismateriaalina.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee raportit tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

.