Kunnanhallitus, kokous 8.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

1, Tietohallinnon järjestäminen

Hollolan kunnassa on käynnissä selvitystyö tietohallinnon palveluiden järjestämisestä. Hallinto- ja talousjohtaja sekä tietohallintopäällikkö antavat katsuksen valmistelun tilanteesta. Asiantuntijoina kuullaan Kuntien Tiera Oy:n asiantuntijoita, sekä tietohallintopäällikkö Vesa Huttusta, sekä hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantasta.

2. Hiekkalinnan ent. päiväkotia koskeva ostotarjous

Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 25.1.2021 vetää pois myynnistä ent. Hiekkalinnan päiväkodin uudelleenkaavoitusta varten. Rakennuksen ostosta on saatu korotettu tarjous. Kunnanhalitus saa laaditut selvitykset, mahdolliseen tarjouksen hyväksymiseen liittyen. Kiinteistön osalta kuullaan elinvoimajohtaja Heli Randellia.

3. Vesihuoltolaitoksen sopimushinnoittelu.

Kunnassa on valmisteilla sopimuksia tavanomaista isommista veden tomituksista. Tähän liittyen on noussut esille tarve määrittää sovelletavaa hintapolitiikkaa. Asiassa kuullaan vesihuoltopäällikkö Rikka Johanssonia ja elinvoimajohtaja Heli Randellia.

4. Korona-katsaus

Kunnanjohtaja antaa katsauksen koronatilanteesta ja siihen liittyvistä alueellisista rajoituksista.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk.

Merk. 

Kohdassa 1. kunnanhallituksen kuultavina Tiera Oy:n asiantuntijoina Juha Kaipainen  ja Erkka Hakkarainen

Kohdassa 2. kuultavana asiantuntija myös maankäyttöinsinööri Janne Viljanen.