Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Kunnan edustajan nimeäminen kutsuntalautakuntaan v. 2021

HOLDno-2019-561

Valmistelija

  • Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Vuonna 2003 syntyneiden asevelvollisten kutsunnat toimitetaan Hollolassa 19.-21.10.2021.

Kutsunnat toimitetaan Hollolan kunnanvirastossa.

Asevelvollisuuslaki määrää, että kutsuntalautakuntaan kuuluu sotilasjäsenten lisäksi yksi jäsen kustakin kunnasta, jonka kutsunnanalaisia kutsuntatoimitus koskee. Lautakunnan jäseniä valittaessa toivotaan, että edustajalla olisi kokemusta nuorten parissa työskentelystä (esim. sosiaalityöntekijä tai etsivän nuorisotyön tekijä). Lisäksi hänelle pyydetään valitsemaan kaksi varajäsentä. Jäsenen  ja varajäsenten valintaa tehtäessä pyydetään ottamaan huomioon myös esteellisyys, niin ettei kutsunnanalaisissa ole heidän lähisukulaisiaan.

Hämeen aluetoimisto toivoo, että lautakunnassa toimivan edustajan lisaksi kutsuntatilaisuuteen osallistuisi edustaja myös kunnan johdosta (kunnanjohtaja, valtuuston puheenjohtaja, hallituksen puheenjohtaja).

Kunnan edustajalle maksetaan päiväraha ja matkakustannukset.

Kutsuntatilaisuuden pituudesta johtuen kunta on tarjonnut aiempina vuosina kutsuntakahvit ja lounaan kutsunnanalaisille. Kustannuksista vastaa kunta.

Hämeen aluetoimisto tekee kutsunnoissa kiinteää yhteistyötä kuntien etsivien nuorisotyöntekijöiden kanssa. Kutsuntapäivän aikana jokainen kutsunnanalainen tapaa etsivän nuorisotyöntekijän. Näin kukaan ei "leimaudu" ja avun tarvitsijat tavoitetaan hyvin. Kokemukset yhteistyöstä ovat olleet molemmin puolin erittäin positiivisia.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee edustajansa ja hänelle kaksi varaedustajaa kutsuntalautakuntaan vuodeksi 2021.

Valtuuston puheenjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja tai kunnanjohtaja osallistuvat erikseen sovittavalla tavalla kunkin päivän avaustilaisuuteen.

Kutsuntoihin osallistuville tarjotaan lounasmahdollisuus  kunnanviraston ruokalassa klo 10.30-12.30. Ruokailukustannukset n. 500 euroa (perusateriahinta 4,45 e 0 alv) katetaan kunnanhallituksen käyttömenoista. Käytännön järjestelyistä vastaa ja sopii kunnan elinvoiman palvelualue/palvelupäällikkö.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Edustajaksi nimettiin Kari Hyytiä, 1. varaedustajaksi Markku Pulkkanen  ja 2. varaedustajaksi Ilpo Markkola.

Tiedoksi

nimetyt, Hämeen aluetoimisto, WebLumu, palvelupäällikkö, nuorisotoimi, talouspäällikkö