Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

19.4.2021 Hollolan-Lahden vesilaitoskuntayhtymä yhtymäkokous
22.4.2021 Päijät-Hämeen jätelautakunta 
https://lahti-prod.oncloudos.com//cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2021202
                 ote § 5 Jätelautakuntasopimus 1.8.2021 alkaen ja lausunnot jätelautakunnan nimenmuutoksesta
                 ote § 6 Päijät-Hämeen jätehuoltomääräykset 1.6.2021 alkaen
                 ote § 7 Päijät-Hämeen jätetaksa 1.6.2021 alkaen
26.4.2021 Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymän hallituksen kokouksen 26.4.2021 pöytäkirja https://www.salpaus.fi/info/paatoksenteko/

Esityslistat

24.5.2021 Salpakierto Oy:n yhtiökokous 

Kirjeet

15.4.2021 Allekirjoitettu tilinpäätös ja toimintakertomus Kestävä Lahti säätiö
21.4.2021 Liikenne- ja viestintäministeriö Valtioneuvoston selonteko valtakunnallisesta liikennejärjestelmäsuunnitelmasta vuosille 2021-2032 sekä sitä koskeva vaikutusten arviointi (VN/7835/2019)
23.4.2021 Hämeenlinnan hallinto-oikeus päätös 21/0225/2, Valittajat, Iitin, Padasjoen ja Sysmän kunnat ovat vaatineet, että Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokouksen päätös 7.8.2020 § 12 Kuntayhtymä ostaa Hollolan sote-keskuskiinteistön sen valmistauduttua vuonna 2021, päätös kumotaan ja sen täytäntöönpano kielletään tai keskeytetään. Hallinto-oikeus kumoaa yhtymäkokouksen päätöksen.
28.4. 2021 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä Väliaiikaisen valmistelutoimielimen asettaminen
29.4.201 Kuntaliiton yleiskirje 7/2021 https://www.kuntaliitto.fi/yleiskirjeet/2021/sosiaali-ja-terveydenhuollon-asiakasmaksulain-osittaisuudistus

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-