Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Hämeenkosken Heikkilänrinteen tonttien v. 2021 määräaikainen myyntihinnan alennus

HOLDno-2021-213

Valmistelija

  • Ilkka Korhonen, Kehitys- ja kaavoituspäällikkö, ilkka.korhonen@hollola.fi
  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi
  • Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Hämeenkoskella Heikkilänrinteellä on kunnan omistuksessa 12 omakotitonttia. Kunnallistekniikka tonteille on valmistunut vuosina 2016-2017. Voimassa olevan hintapäätöksen perusteella tonttien neliöhinta on 11 €/m2. Tonttihinta vaihtelee täten 12 771 eurosta 17 710 euroon. Tontit ovat olleet jatkuvasti mukana tonttitarjonnassa muiden kunnan omistamien tonttien ohella. Tontit eivät ole olleet aktiivisen kysynnän kohteena.

Vuonna 2019 Heikkilärinteen tontit olivat myynnissä tarjoushinnalla 5000 €/tontti.

Hämeenkosken alueen tonttikaupan edistämiseksi ja alueen rakentumiseksi on perusteltua esittää uudelleen kokeiluluontoisesti tonttihinnan määräaikaista alentamista. Esitettävä uusi tonttihinta on 5000 euroa/tontti kunnanhallituksen lähetekeskustelun mukaisesti. Muut tonttiin liittyvät kustannukset (vesihuolto, lohkominen ja kaupanvahvistus) peritään kulloinkin voimassa olevien hintojen mukaisesti.

Tonttikampanjan osaksi ollaan laatimassa markkinointisuunnitelmaa viestinnän asiantuntijan johdolla ja ulkopuolista asiantuntemusta hyödyntäen. Markkinointitoimintojen tavoitteena on aktiivisesti nostaa esille Heikkilänrinteen tonttitarjontaa, omakotitonteista Päijät-Hämeessä kiinnostuneille. Markkinoinnin visuallisuudessa hyödynnetään tänä keväänä tuotettuja video- ja kuvamateriaaleja.

Heikkilänrinteen sijainti laadukkaiden julkisten palveluiden läheisyydessä, luonnonläheisyys ja logistinen sijainti ovat kampanjan kärkiä. Kampanjalle laaditaan kunnan kotisivuille ns. laskeutumissivusto, josta löytyvät tonttikohtaiset yksityiskohtaiset tiedot tarjonnasta.

Viestintä hyödyntää Etuovi ja Oikotie palveluita, kuten myös hakukoneoptimointia, Facebook-kampanjointia ja lehti-ilmoittelua. Edellä mainittuja toimintoja tukemaan tullaan laatimaan nostoja myös Twitter, Instagram ja LinkedIn-alustoille. Markkinointikampanjan arvioitu kesto on noin 4 viikkoa ja se alkanee toukokuun 10. päivä. Markkinointitoimenpiteissä syntyvää materiaalia tullaan hyödyntämään myös jatkossa, esimerkiksi syksyllä tehtävissä lyhyemmissä nostoissa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää Hämeenkosken Heikkilänrinteen omakotitonttien uudeksi tonttihinnaksi 5000 euroa/tontti määräajaksi siten, että ostopyyntö tontista tulee tehdä 31.12.2021 mennessä ja lopullinen tonttikauppa 31.3.2022 mennessä.

Hintapäätös koskee ainoastaan tonttien myymistä, ei vuokraamista. Liitteenä taulukko, josta ilmenevät tontit ja niiden uudet myyntihinnat. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

annukka.oljymaki@hollola.fi, katariina.tuloisela@hollola.fi, janne.viljanen@hollola.fi, sari.korvenmaki@hollola.fi, ilkka.korhonen@hollola.fi, heli.randell@hollola.fi