Kunnanhallitus, kokous 3.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 105 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

1. Sote-uudistuksen alueellinen valmistelu ja väliaikainen valmisteluelin

Hallituksen esitys sote-uudistuksesta eli hyvinvointialueiden perustamisesta on eduskunnan käsittelyssä. Lakiehdotukseen sisältyy uudistuksen ennakoiva valmistelu.

Lakiesityksen mukaan hyvinvointialueen toiminnan käynnistämiseksi tarvitaan väliaikainen hallinto huolehtimaan niistä välttämättömistä ehdotetun voimaanpanolain mukaisista toimenpiteistä, jotka on tehtävä lainsäädännön voimaantulon 1.7.2021 jälkeen ennen aluevaltuuston toimikauden alkua 1.3.2022. 

Välttämättömiä toimenpiteitä ovat esimerkiksi hyvinvointialueen toiminnan ja hallinnon käynnistäminen. Valmisteltaviksi tulevat esimerkiksi ehdotukset hyvinvointialueen hallintosäännöstä, johtamisjärjestelmästä sekä tuotanto- ja yhteistyörakenteista.

Väliaikaisesta valmistelutoimielimestä voidaan puhekielessä käyttää lyhennettä VATE.

Väliaikainen valmistelutoimielin valmistelee uuden organisaation hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa. Päätökset eivät voi olla pelkästään yksittäisen viranhaltijan päätöksiä. Päätökset eivät myöskään voi perustua hyvinvointialueen viranomaisten vapaaehtoiseen yhteistyöhön. 

Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta. Valmistelutoimielimen yksityiskohtaiset tehtävät on lueteltu ehdotetun voimaanpanolain 10 §:ssä.

Toimielimen tehtävänä ei ole poliittisia linjauksia vaativien asioiden valmistelu. 

Hyvinvointialueen kunnat sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja alueen pelastustoimi sopivat väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettamisesta. 

Lisäksi ne sopivat viranomaisesta, joka asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen. Tämä viranomainen vastaa myös toimielimen hallinnollisesta tuesta.

Päijät-Hämeen valmistelu on käynnistynyt kevään 2021 aikana ja alueen yhteinen näkemys VATE:n kokoonpanosta on olemassa. Hyvinvointikuntayhtymän toimitusjohtajan päätös VATE:n kokoonpanosta on tiedoksianto-kohdan liitteenä.

Valmistelua johtaa Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä.

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallintojohtaja Veli Penttilä antaa katsauksen alueen valmistelutilanteesta ja etenemissuunnitelmasta.

2. Korona-katsaus

Kunnanjohtaja antaa koronakatsauksen.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen katsaukset.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi ajankohtaiskatsaukset tietoon saatetuksi.. 

 

Merk. 

  • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän hallintojohtaja Veli Penttilä antoi katsauksen SOTE-uudistuksen  alueelisesta valmistelutilanteesta ja etenemissuunnitelmasta.
  • Esityslistalla esitettyjen ajankohtaskatsausten lisäksi elinvoimajohtaja Heli Randell antoi katsauksen ”Markkinointiyhteistyö Hopeakallion yritysalueella”

 

Tiedoksi

.