Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 160 Valtuustoaloite - Hollolasta kiertotalouden esimerkkikunta

HOLDno-2019-817

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Perustelut

Toini Louekoski-Huttusen tekemä valtuustoaloite 23.9.2019 ”Hollolasta kiertotalouden esimerkkikunta” on liitteenä. Aloitteessa on käytetty kiertotalouden esimerkkikohteena Ruotsissa Eskilstunan ReTuna-kierrätysostoskeskusta, jossa kierrätetään laaja kirjo eri materiaaleja. Aloitteessa esitetään, että Hollolasta tehtäisiin kiertotalouden esimerkkikunta, ja että Hollola vastaisi Lahden kaupungin haasteeseen osallistua ympäristöpääkaupunkivuoden ajankohtaiseen teemaan.

Asiaa on selvitetty elinvoiman palvelualueella, selvitys oheismateriaalina. Selvityksen perusteella kierrätystoiminta ei ole kunnan perustehtävää, eikä selvityksen tekeminen nykyisessä kuntataloudessa ole perusteltua. Kierrätystoiminta on oma liiketoiminta-alueensa, josta vastaavat alaan perehtyneet toimijat.

Ehdotus

Esittelijä

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi

Aloite ei aiheuta toimenpiteitä. Elinvoimvaliokunta hyväksyy esityksen vastauksena aloitteeseen ja lähettää sen edelleen hallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnahallitus hyväksyy elinvoimavaliokunnan selvityksen vastauksena aloitteeseen. Aloite ei aiheuta toimenpiteitä.

Aloite viedään valtuustolle tiedoksi.

 

Päätös

Keskustelun kuluessa Tuula Kilpinen esitti Toini Louekoski-Huttusen kannattamana, että päätösehdotusta täydennetään seuraavalla täsmennyksellä: Aloitetta edistetään osana Lahden ympäristöpääkaupunki 2021 hanketta.

Puheenjohtaja totesi, että koska asiassa on tehty kunnanjohtajan ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, on asiasta äänestettävä. Puheenjohtaja esitti, että suoritetaan sähköinen äänestys.
Ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta, äänestävät ”jaa”.
Ne, jotka kannattavat Tuula Kilpisen ehdotusta, äänestävät ”ei”. 
Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 8 jaa-ääntä ja 3 ei-ääntä .

Puheenjohtaja totesi, että kunnanhallitus oli hyväksynyt kokouksen esittelijän ehdotuksen.

 

Äänestystulokset

 • Jaa 8 kpl 73%

  Hannu Heikkilä, Eero Virta, Pentti Lampi, Hannu Siljander, Kati Pölönen, Mika Lampola, Helena Maattola, Ilpo Markkola

 • Ei 3 kpl 27%

  Kristiina Vanhala-Selin, Tuula Kilpinen, Toini Louekoski-Huttunen

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.