Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 168 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

19.8.2020 Hameenlinnan hallinto-oikeus päätösnro 20/0785/2, diaarinumero 01600/20/5212, Kunnallisasiaa koskeva valitus, elinvoimavaliokunnan päätös 23.6.2020 § 48. Ratkaisu: Hallinto-oikeus ei tutki valitusta. Vesihuoltolain 34 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen ja sen asiakkaan välinen kiinteistön vesihuoltoa koskeva riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Kirjeet

19.8.2020 Eteva kuntayhtymän jäsenkuntaraportointi: talousarvion toteutuminen Q2/2020
26.8.2020 Kuntainfo 8/2020: Kotikunnattomat henkilöt ja koronavirusinfektioon liittyvän tutkimuksen ja kiireellisen hoidon kustannukset

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.