Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 164 Ero luottamustoimista, Merike Ertoila

HOLDno-2020-472

Valmistelija

  • Kaija Manninen, hallintopäällikkö, kaija.manninen@hollola.fi

Perustelut

Merike Ertoila ilmoitti 21.8.2020, että hän pyytää eroa kaikista luottamustoimista kunnasta pois muuton vuoksi.

Ertoila on elinvoimavaliokunnassa Tuulia Tahvosen henkilökohtainen varajäsen sekä keskusvaalilautakunnan varajäsen.

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Ehdotus valtuustolle:

Valtuusto toteaa, että Merike Ertoila on menettänyt vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin kunnasta pois muuton vuoksi.

Valtuusto valitsee elinvoimavaliokuntaan uuden varajäsenen sekä keskusvaalilautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.