Kunnanhallitus, kokous 31.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 167 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

 1. Ennakkotietoa osavuosikatsauksesta 1-6/2020 ja talousarvion 2021 valmistelutilanteesta
  • Hallinto- ja talousjohtaja Turkka Rantanen
 2. Katsaus virastokorttelin kehittämiseen
  • Kunnanjohtaja Päivi Rahkonen

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk.

Markku Pulkkanen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.