Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 244 Varauksen jatkoaikapyyntö, pullottamo Salpaus Springs Oy (ent. Bare Oy)

HOLDno-2019-23

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi
Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Bare Oy (perustettavan yhtiön tulevat osakkaat Merja Koskinen ja Jari Komulainen) on lähettänyt tonttivaraushakemuksen Hollolan Kukonkoivun alueelle teollisuusrakennuksen rakentamista varten.

Bare Oy ehdottaa Kukonkoivun tontin 1014/1 varaamista (koko 35469 m2):

 • Varaus esitetään voimaan 31.1.2020 saakka.
 • Lopullisen kaupan ehtona on sopimuksen syntyminen Hollolan Vesihuoltolaitoksen kanssa          

Tontin nykytilanne

 • Tontti varataan/kauppa tehdään tontin nykyisen rakentamisvalmiuden ja kunnon mukaisesti
 • Tontin puustolla ei ole kaupallista arvoa ja tontin raivaamisen hoitaa asiakas omalla kustannuksellaan
 • Vesihuoltorunkolinjojen liityntäpisteet järjestetään kiinteistön rajalle liittymismaksua vastaan
 • Kiinteistön ohi johtaa Kotajärventie. Kyseisen tieyhteyden kautta kuljetaan kyseessä olevalle tontille. Kadun rakentaminen huomioidaan 2021 investointiohjelmassa.
 • Yrityksen suunnittelema toiminta on Kukonkoivun kaavamääräysten tarkoittamaa teollista, ei ympäristölupaa vaativaa ja pohjavesialueen vaatimukset huomioivaa toimintaa.

Hollolan Kukonkoivun korttelin 1014 tontin 1 myyntihinta on 3,5 €/m2 eli 124 142 € (tarkentuu pinta-ala mittauksen yhteydessä).

Liitteet: varaushakemus, kartta, Oheisaineisto: alustava hankesuunnitelma (salassa pidettävä)

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Bare Oy:n tonttivaraushakemuksen liitteenä olevan hakemuksen mukaisesti alkaen 4.2.2019 ja päättyen 31.1.2020. Varausmaksu on 1000,00 €. Maksua ei hyvitetä eikä palauteta. Varausaikana yhtiöllä on oikeus suorittaa tontilla kustannuksellaan hankkeen suunnitteluun liittyviä mittauksia ja maaperätutkimuksia.

 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi

Perustelut

Salpaus Springs Oy (ent. Bare Oy) on tehnyt tonttivarauksen Kukonkoivun teollisuusalueelta kortteli 1014, tontti 1 alkaen 4.2.2019 ja päättyen 31.1.2020. Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt tämän varauksen kokouksessaan 4.2.2019. 15.4.2019 Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt puitesopimuksen, jonka tarkoitus on kuvata sopimusosapuolten yhteistä tahtotilaa vesipullottamon rakentamiseksi Hollolan Kukonkoivun teollisuusalueelle, vesipullottamon toiminnan aloittamiseksi sekä vesipullottamon tarvitseman raakaveden toimittamiseksi ja myymiseksi.

Aikaisemman aikataulutuksen mukaan Salpaus Springs Oy:n tavoitteena on ollut tehdä pullottamon toteuttamisselvitys, teknistaloudelliset suunnitelmat ja liiketoimintasuunnitelmat vuoden 2019 aikana niin, että varsinainen vedentoimitussopimus laadittaisiin vuodenvaihteessa 2019-2020 Hollolan vesihuoltolaitoksen kanssa. Liiketoiminnan käynnistäminen (rakentamisen aloitus) olisi mahdollista vuonna 2020 ja tuotannon käynnistäminen vuonna 2021.

Tämän mittavan yrityshankkeen valmistelut vaativat kuitenkin ennakoitua enemmän aikaa ja Salpaus Springs Oy pyytää tämän johdosta varaukselleen jatkoaikaa 31.7.2020 saakka. Vastaava ajallinen siirto koskee myös vedentoimitussopimuksen laatimista Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa sekä rekennushankkeen sekä tuotannon käynnistämistä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus hyväksyy Salpaus Springs Oy:n  hakemuksen ja myöntää yritykselle Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 31.7.2020 saakka.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi
Riikka Johansson, vesihuoltopäällikkö, riikka.johansson@hollola.fi

Perustelut

Salpaus Springs Oy (ent. Bare Oy) on tehnyt tonttivarauksen Kukonkoivun teollisuusalueelta kortteli 1014, tontti 1 alkaen 4.2.2019 ja päättyen 31.1.2020. Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt tämän varauksen kokouksessaan 4.2.2019.

15.4.2019 Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt puitesopimuksen, jonka tarkoitus on kuvata sopimusosapuolten yhteistä tahtotilaa vesipullottamon rakentamiseksi Hollolan Kukonkoivun teollisuusalueelle, vesipullottamon toiminnan aloittamiseksi sekä vesipullottamon tarvitseman raakaveden toimittamiseksi ja myymiseksi. Sopimus lakkaa ilman erillistä ilmoitusta olemasta voimassa, jos pullottamotoimintaa varten tehtyä tonttivarausta ei käytetä taikka jos pullottamon rakentamiselle ja toiminnalle ei myönnetä tarvittavia lupia ja hyväksyntöjä tai jos tarvittavia lupia ja hyväksyntöjä koskevia hakemuksia ja ilmoituksia ei ole pantu vireille kolmen vuoden sisällä tonttivarauksen käyttämisestä.

Oman alkuperäisen aikataulutuksen mukaan Salpaus Springs Oy:n tavoitteena on ollut tehdä pullottamon toteuttamisselvitys, teknistaloudelliset suunnitelmat ja liiketoimintasuunnitelmat vuoden 2019 aikana niin, että varsinainen vedentoimitussopimus laadittaisiin vuodenvaihteessa 2019-2020 Hollolan vesihuoltolaitoksen kanssa. Liiketoiminnan käynnistäminen (rakentamisen aloitus) olisi mahdollista vuonna 2020 ja tuotannon käynnistäminen vuonna 2021.Tämän mittavan yrityshankkeen valmistelut vaativat kuitenkin ennakoitua enemmän aikaa ja Salpaus Springs Oy pyytänyt tämän johdosta varaukselleen jatkoaikaa 31.7.2020 saakka. Vastaava ajallinen siirto koskee myös vedentoimitussopimuksen laatimista Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa sekä rekennushankkeen sekä tuotannon käynnistämistä.

25.11.2019 Hollolan kunnanhallitus on käsitellyt Salpaus Springs Oy:n varauksen jatkoaikahakemuksen ja myöntänyt yritykselle Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 31.7.2020 saakka.

Salpaus Springs Oy on lähettänyt Hollolan kunnalle 22.5.2020 päivätyn uuden jatkoaikahakemuksen, jossa esitetään varausajan jatkamista kyseisen Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 31.7.2021 saakka.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus ei hyväksy Salpaus Springs Oy:n  hakemuksessa ehdotettua jatkoaikaa 31.7.2021 saakka, mutta myöntää yritykselle Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 31.12.2020 saakka. Tähän ajankohtaan mennessä Salpaus Springs Oy:n tulee sopia Hollolan kunnan kanssa maakaupan aikataulu, sekä esittää tonttiin liittyvät alustavat maankäyttösuunnitelmat. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Sari-Anna Vilander, elinkeinopäällikkö, sari-anna.vilander@hollola.fi

Perustelut

Salpaus Springs Oy (ent. Bare Oy) on tehnyt tonttivarauksen Kukonkoivun teollisuusalueelta kortteli 1014, tontti 1 alkaen 4.2.2019 ja päättyen 31.1.2020. Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt tämän varauksen kokouksessaan 4.2.2019.

15.4.2019 Hollolan kunnanhallitus on hyväksynyt puitesopimuksen, jonka tarkoitus on kuvata sopimusosapuolten yhteistä tahtotilaa vesipullottamon rakentamiseksi Hollolan Kukonkoivun teollisuusalueelle, vesipullottamon toiminnan aloittamiseksi sekä vesipullottamon tarvitseman raakaveden toimittamiseksi ja myymiseksi. Sopimus lakkaa ilman erillistä ilmoitusta olemasta voimassa, jos pullottamotoimintaa varten tehtyä tonttivarausta ei käytetä taikka jos pullottamon rakentamiselle ja toiminnalle ei myönnetä tarvittavia lupia ja hyväksyntöjä tai jos tarvittavia lupia ja hyväksyntöjä koskevia hakemuksia ja ilmoituksia ei ole pantu vireille kolmen vuoden sisällä tonttivarauksen käyttämisestä.

Oman alkuperäisen aikataulutuksen mukaan Salpaus Springs Oy:n tavoitteena on ollut tehdä pullottamon toteuttamisselvitys, teknistaloudelliset suunnitelmat ja liiketoimintasuunnitelmat vuoden 2019 aikana niin, että varsinainen vedentoimitussopimus laadittaisiin vuodenvaihteessa 2019-2020 Hollolan vesihuoltolaitoksen kanssa. Liiketoiminnan käynnistäminen (rakentamisen aloitus) olisi mahdollista vuonna 2020 ja tuotannon käynnistäminen vuonna 2021.Tämän mittavan yrityshankkeen valmistelut vaativat kuitenkin ennakoitua enemmän aikaa ja Salpaus Springs Oy pyytänyt tämän johdosta varaukselleen jatkoaikaa 31.7.2020 saakka. Vastaava ajallinen siirto koskee myös vedentoimitussopimuksen laatimista Hollolan kunnan vesihuoltolaitoksen kanssa sekä rekennushankkeen sekä tuotannon käynnistämistä.

25.11.2019 Hollolan kunnanhallitus on käsitellyt Salpaus Springs Oy:n varauksen jatkoaikahakemuksen ja myöntänyt yritykselle Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 31.7.2020 saakka.

Salpaus Springs Oy on lähettänyt Hollolan kunnalle 22.5.2020 päivätyn uuden jatkoaikahakemuksen, jossa esitetään varausajan jatkamista kyseisen Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 31.7.2021 saakka.

2.7.2020 Hollolan kunnanhallitus on käsitellyt hakemuksen ja valmistelijan ehdotuksen mukaisesti ei hyväksynyt Salpaus Springs Oy:n  hakemuksessa ehdotettua jatkoaikaa 31.7.2021 saakka, mutta myönsi yritykselle Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 31.12.2020 saakka. Tähän ajankohtaan mennessä Salpaus Springs Oy:n tulee sopia Hollolan kunnan kanssa maakaupan aikataulu, sekä esittää tonttiin liittyvät alustavat maankäyttösuunnitelmat. 

Covid-19 pandemian rajoitukset ovat kuitenkin vaikuttaneet toimintaan ja Salpaus Springs on lähettänyt Hollolan kunnalle 9.11.2020 päivätyn varauksen jatkoaikahakemuksen ja pyytää sekä varaukselleen että myös puitesopimukselle jatkoaikaa 30.6.2022 saakka. 

Esityslistan liite "salainen liite jatkoaikahakemukseen 9.11.2020" on Lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) 6. luvun kohdan 20 perusteella luokiteltu salaiseksi.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus myöntää yritykselle Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 30.6.2022 saakka. Tähän ajankohtaan mennessä Salpaus Springs Oy:n tulee sopia Hollolan kunnan kanssa maakaupan aikataulu, sekä esittää tonttiin liittyvät alustavat maankäyttösuunnitelmat. Puitesopimuksen jatkoaikapyyntö käsitellään erillisenä pykälänä ja päätöksenä. 

Päätös

Kunnanhallitus myönsi yritykselle Kukonkoivun teollisuusalueen kortteli 1014, tontti 1 varaukselle jatkoaikaa 30.6.2022 saakka. Tähän ajankohtaan mennessä Salpaus Springs Oy:n tulee sopia Hollolan kunnan kanssa maakaupan aikataulu, sekä esittää tonttiin liittyvät alustavat maankäyttösuunnitelmat. Varausmaksu on 1 000,00 €/vuosi eli 1,5 vuoden ajalta (1.1.2021-30.6.2022) 1 500 €. Maksua ei hyvitetä eikä palauteta. Puitesopimuksen jatkoaikapyyntö käsitellään erillisenä pykälänä ja päätöksenä.

 

Tiedoksi

Asianosainen: Salpaus Springs Oy Tiedoksi: elinkeinopäällikkö, elinvoimavaliokunta, maankäyttöinsinööri, vesihuoltopäällikkö, Hollolan - Lahden vesilaitoskuntayhtymä, Tweb

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon vaaditaan oikaisua
 • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.