Kunnanhallitus, kokous 30.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 250 Pyhäniemen vanhainkoti, myyntitoimeksianto

HOLDno-2019-627

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Heli Randell, elinvoimajohtaja, heli.randell@hollola.fi
Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Kiinteistön myyntitilanne:

 • Tilat jäivät tyhjäksi 1.4.2017 PHHYKY:n lakkautettua toiminnan
 • Kesällä 2017: Tiloista on tehty markkina-arvio/Helenius: 1,4-1,6 milj. euroa (tavoitehinta)
 • Kesällä 2018: Tiloista on tehty myyntiarvio, mikä päätynyt arvioon 0,4 milj. euroa 
 • Tammikuu 2019: Tilat olleet Habitan myynnissä ja eri sivustoilla hintaan 0,75 milj. euroa (sisältää maa-alueen 1,6 ha)

Pyhäniemen Vanhainkodin muutostöihin on saatu v. 2010 valtionosuutta 265 000 euroa. Perustamishankkeeseen saatua valtionosuutta tai -avustusta vastaava suhteellinen osa hankitun omaisuuden käyvästä arvosta voidaan kokonaan tai osaksi määrätä palautettavaksi valtiolle, jos hankittu omaisuus luovutetaan taikka jos toiminta lopetetaan tai omaisuuden käyttötarkoitusta muutetaan pysyvästi eikä omaisuutta käytetä muuhun valtionosuuteen tai -avustukseen oikeuttavaan toimintaan. Valtionosuutta tai -avustusta ei kuitenkaan voida periä takaisin sellaisella perusteella, joka on syntynyt myöhemmin kuin 15 vuoden kuluttua hankkeen valtionosuus- tai -avustusselvityksen antamisesta.

Lämpölaitoksen perustiedot:

 • Ehtootie 26
 • 16730 Kutajärvi
 • Rakennusvuosi 1998
 • Laajuus 90 brm2
 • Lämmöntuotanto vuosittain n.800-900MWh, vanhainkodin nykykäytöllä
 • Toimintaperiaate: hakelämpölaitos
 • 2 kpl varaöljykattiloita ja tasaussäiliö vanhainkodin kellarissa
 • Kokonaistila n. 4000 brm2 
 • Lämmitys ja vakuutuskulut n. 80 000 €/vuosi 

Lämpölaitos tuottaa tällä hetkellä lämpöä vanhainkodille, Sosiaalipsykiatriselle säätiölle Mentelle (vanha B-sairaala) ja D/E rivitaloille. A-C rivitalojen omistaja on irtisanonut lämpösopimuksen viime keväänä.
Lämmöntuotannosta on tehty sopimus vuoteen 2026 päättyvällä sopimuksella Hollolan Energiaosuuskunnan kanssa, joka vastaa energian tuotannosta ja laitoksen ylläpidosta. Ostoenergian hinta on 54,95€/MWh tällä hetkellä. Hollolan kunta myy energiaa Mentelle ja D ja E rivitaloille 69,52€/MWh veloitushinnalla.

Laitoksen kuntoa on arvioitu tänä keväänä konsultin toimesta ja laitos vaatii lähitulevaisuudessa noin 100.000€:n peruskorjauksen, jolla on arvioitu selvittävän 10 seuraavaa vuotta. Kattilan uusimisen ajankohta ajoittuu 10 vuoden päähän ja alustava saneerauskustannus on noin 200.000 - 250.000€.
Verkostolle ei ole arvioitu tarvetta saneeraukselle seuraavan 10 vuoden aikana.

Rivitalojen myynnin ja vanhainkodin mahdollisen tulevan myynnin seurauksena Hollolan kunnalle ei jää roolia lämpölaitosyrittäjänä, joten kunnan on järkevintä pyrkiä eroon lämpölaitoksesta.
Vaihtoehtoina on myydä lämpölaitos erikseen tai vanhainkodin myynnin yhteydessä.
Erikseen myytäessä myytäisiin hakelämpölaitos verkostoineen lukuun ottamatta vanhainkodin kellarissa olevia öljykattiloita ja tasaussäiliötä. Öljykattilan ja tasaussäilöt joudutaan myymään vanhaikodin yhteydessä, koska vanhainkodin on tarvittaessa pystyttävä olemaan omavarainen lämmön osalta.

Lämpölaitoksen epäselvä määrittely vaikeuttaa Pyhäniemen vanhainkodin myyntiä. Lämpölaitoksen iän ja korjausvelan vuoksi on arvioitu, että mahdollinen kauppahinta jää vähäiseksi. Mikäli vanhainkodin tulevalla ostajalla ei ole valmiutta ostaa myös lämpölaitosta, tulevan ostajan pitäisi sitoutua lämpölaitoksen käyttäjäksi vähintään 5 vuoden sopimuksella ja öljykattiloista, sekä tasaussäiliöstä on tehtävä käyttösopimus samassa yhteydessä ostajan ja lämmöntuottajan kanssa.

Pyhäniemen vanhainkodin aluetta ei ole lohkottu tontiksi. Epäselvä tilanne vaikeuttaa myyntiä. Määräala tulisi vuokrata ja lohkoa tontiksi, jolta osin voidaan antaa myöhempi myyntioptio. Määräala on elinvoiman palvelualueella määritelty 21 600  m2 ja vuokrahinta 8 e/m2 x 0,05 eli 8 640 e/vuosi sidottuna elinkustannusindeksiin. Liitteenä maa-alueen rajauskartta

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus määrittelee Pyhäniemen ent. vanhainkodin myyntiin liittyen seuraavat periaatteet:

 • Rakennuksien myynnin yhteydessä maa-alue vuokrataan 8 640 e/v vuokrahintaan (sidottuna elinkustannusindeksiin) liitekartan mukaisesti- myöhemmin, kun määräala on lohkottu, kunta myy tontin 8 e/m2 hintaan
 • Lämpövoimalaitos pyritään ensisijaisesti myymään ent. vanhainkotirakennuksen ostajalle tai toissijaisesti asettamaan julkiseen myyntiin niin, että rakennuksen ostaja sitoutuu lämpöenergian ostoon vähintään viideksi vuodeksi. Tältä osin asian valmistelu ja toimeenpano annetaan elinvoiman palvelualueelle. 

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan Pyhäniemen vanhainkodin käyttö päättyi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätöksellä maaliskuussa 2017. Kiinteistö on sen jälkeen ollut myynnissä, mutta myyntitoimenpiteet eivät ole johtaneet tuloksiin. Viimeksi kiinteistön myyntiä käsiteltiin tarjouksen pohjalta kunnanhallituksessa 30.3.2020, jolloin kiinteistön myynti annettiin elinvoiman palvelualueen tehtäväksi.

Elinvoiman palvelualue esittää, että kiinteistö asetetaan myyntiin kunnan nettisivustolle ja liike.info-sivustolle touko-elokuun ajaksi seuraavin kriteerein:

 • 250 000 euroa kaikki n. 2,5 ha alueella sijaitsevat rakennukset, myös lämpövoimalaitos sekä siihen liittyvien sopimusten siirto velvoitteineen ja vastuineen
 • n. 2,5 ha määräala, vuokrahinta 10 000 euroa/vuosi

Kunnalla on valmius laatia alueelle hankekaava. Kaavan hyväksymisen jälkeen kunnalla on valmius myydä muodostuva tontti 8 e/m2 hintaan.

Sosiaali- ja terveysministeriö on päätöksellään 4.12.2019 päättänyt olla perimättä takaisin kiinteistön kunnostukseen maksettuja valtionosuuksia. Päätös liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että Pyhäniemen ent. vanhainkodin asettamisesta myyntiin kunnan nettisivustolle ja liike.info-sivustolle touko-elokuun ajaksi seuraavin kriteerein:

 • 250 000 euroa, sis. kaikki n. 2,5 ha alueella sijaitsevat rakennukset, myös lämpövoimalaitos sekä siihen liittyvien sopimusten siirto velvoitteineen ja vastuineen
 • n. 2,5 ha määräala, vuokrahinta 10 000 euroa/vuosi

Kunnalla on valmius laatia alueelle hankekaava. Kaavan hyväksymisen jälkeen kunnalla on valmius myydä muodostuva tontti 8 e/m2 hintaan.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Hollolan kunnan Pyhäniemen vanhainkodin käyttö päättyi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän päätöksellä maaliskuussa 2017. Kiinteistö on sen jälkeen ollut myynnissä, mutta myyntitoimenpiteet eivät ole johtaneet tuloksiin. Viimeksi kiinteistön myyntiä käsiteltiin kunnanhallituksessa 14.4.2020. Tuolloin kunnanhallitus päätti, että Pyhäniemen ent. vanhainkodin asettamisesta myyntiin kunnan nettisivustolle ja liike.info-sivustolle.

Myyntitoimeksiannot eivät ole johtaneet toivottuun tulokseen. Syksyn 2020 aikana on etsitty uusia ratkaisuja, mutta on päädytty siihen, että vallitsevassa tilanteessa asiantuntijan käyttäminen välittäjänä johtaisi parempaan lopputulokseen.

Tämän esityslistan liitteenä on kauppakirjaluonnos, sekä siihen liittyvä liiteluettelo. Toimeksiannon taustaa avaava muistio on tämän esityslistan oheismateriaalina.

Kunnanhallitukselle esitetään, että kiinteistö annetaan toimeksiantona myyntiin AAA Arena Oy LKV (A) / Galleria Merja Rautio LKV:lle, toimeksiantosopimus-liitteen mukaisin ehdoin. Toimeksianto sisältää mm seuraavat asiat:

 • toimeksiannon kokonaisuus sisältää kiinteistön (ml maapohja) ja  kaikki n. 2,5 ha alueella sijaitsevat rakennukset, myös lämpövoimalaitos sekä siihen liittyvien sopimusten siirto velvoitteineen ja vastuineen
 • myyntihintapyyntö on 250.000
 • toimeksianto on voimassa toistaiseksi, 4 kuukauden jaksoissa

Koska nyt myynnissä olevan kiinteistön mahdollinen myynti edellyttää kunnalta erittäin nopeaa reagointia saatavaan tarjoukseen, kunnan tulisi valtuuttaa edustajansa tarjousta koskeviin keskusteluihin, sekä saadun tarjouksen hyväksymiseen.

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus päättää, että Pyhäniemen entinen vanhainkoti annetaan toimeksiantona myyntiin AAA Arena Oy LKV (A) / Galleria Merja Rautio LKV:lle, toimeksiantosopimus-liitteen mukaisin ehdoin.

Lisäksi kunnanhallitus valtuuttaa kunnanjohtajan käymään ostotarjouksen antajan kanssa tarvittavat keskustelut sekä hyväksymään ostajaehdokkaan tekemän tarjouksen ja allekirjoittamaan kauppaan liittyvät asiakirjat.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asianosainen:  AAA Arena Oy LKV (A) / Galleria Merja Rautio LKV Tiedoksi: Elinvoiman palvelualue, Tilapalvelu Oy, Tweb

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen. Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Hollolan kunnan kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Hollolan kunta.

Hollolan kunta / Kirjaamo
Postiosoite: PL 66, 15871 Hollola
Käyntiosoite: Virastotie 3, 15870 Hollola
Sähköposti: kirjaamo(at)hollola.fi
Faksinumero: 03 880 3474
Puhelinnumero: 044 780 1427

Kirjaamon aukioloajat: ma-to klo 9.00-16.00, pe klo 9.00-15.00, aattopäivinä klo 9.00-15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

 • päätös, johon vaaditaan oikaisua
 • miten päätöstä vaaditaan oikaistavaksi
 • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite, puhelinnumero ja muut asian hoitamiseksi tarvittavat yhteystiedot. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Hollolan kunnan kirjaamosta.