Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 193 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

9.9.2020 Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen johtokunnan kokous: https://www.phpela.fi/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2020/09/Johtokunta-p%C3%B6yt%C3%A4kirja-9.9.2020.pdf
14.9.2020 Koulutuskeskus Salpaus-kuntayhtymän hallitus: https://salpaus.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=20201227

 

Esityslistat

(Tekstiä)

Kirjeet

10.9.2020 Sosiaali- ja terveysministeriö Ohjauskirje koskien alueellista organisoitumista tartuntatautien torjunnan toimenpiteisiin ja palvelujärjestelmän varautumiseen.
14.9.2020 Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä hallitus ote § 172 Palvelusopimukset vuodelle 2021: http://ktweb.phhyky.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?+bid=2423

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.