Kunnanhallitus, kokous 28.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 194 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

1. Maanhankinnan ajankohtaiskatsaus

Kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen ja maankäyttöinsinööri Janne Viljanen antavat tilannekatsauksen.

 

2. Yhteistyöneuvottelut

  • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän 21.9.2020
  • Kärkölän kunta 6.10.2020
  • Lahden kaupunki 7.10.2020

Tilaisuuksiin on kutsuttu valtuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajistot.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedokseen ajankohtaiskatsaukset.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Kehitys- ja kaavoituspäällikkö Ilkka Korhonen ja maankäyttöinsinööri Janne Viljanen antoivat maanhankinnan ajankohtaiskatsauksen.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.