Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Verokortin voimassaoloajan muuttaminen - vaikutukset kunnille

HOLDno-2022-227

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Verohallinnon pyytää kuntia vastaamaan kyselyyn liittyen perusverokortin voimassaoloajan muuttamiseen.

Mahdolisessa uudistuksessa, perusverokortti astuisi voimaan verovuoden tammikuussa, nykyisen helmikuun sijaan. Jotta tämä muutos voitaisiin tehdä, kuntien pitäisi ilmoittaa kunnallisveroprosentti nykyistä aiemmin. Verohallinto hakee tällä kyselyllä kuntien kantaa siihen, millaisia vaikutuksia kuntien päätöksentekoon ja aikatauluihin kunnallisveroprosentin aikaisemmalla ilmoittamisella olisi.

Hollolan kunta arvio muutoksen johdosta:

  1. Kunnan veropäätöksen erkaantuvan talousarviovuoden taloussuunnittelusta, kun veropäättös on tehty ennen talouden kokonaistarkastelua. Muutoksen jälkeen kunna vaikutusmahdolisuudet omiin tulovirtoihin muuttuvat erittäin rajallisiksi ja talouden tasapainoa joudutaan näin aina etsimään säätöjen kautta.
  2. Kunnan näkökulmasta verovelvollisten hakemat verokorttimuutokset vuoden viimeisellä neljänneksellä lisäävät kunnan verovuoden tulovirtojen ennakoinnissa ongelmaa. Nyt esittetty muutos ei poista loppuvuonna tehtäviä verokorttimuutoksia, koska muutosten juurisyynä oleva vuosiansio-arvio jää järjestelmään. Siirtyminen kuukausitulon arviontiin tuo veroprosenttitarkastelun lähemmäs verovelvollisten arkea ja muutosten hakua kesken verovuotta ei oletettavasti tapahtuisi nykyisessä laajuudessa.

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee kyselyn ja siihen annettavat vastaukset tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi

Valtuutetut, esimiehet.

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.