Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä yhtymäkokous 31.5.2022

HOLDno-2019-221

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään maanantaina 13. päivä syyskuuta 2021 kello 9:30 Lahden Messukeskuksessa, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti.

Asialistalla on seuraavat asiat:

12 Yhtymäkokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

13 Hallituksen vaali

14 Tarkastuslautakunnan vaali

15 Kielellisen vähemmistön lautakunnan vaali

16 hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakunnan vaali

17 Päijät-Hämeen keskussairaalan vaativan kuntoutuksen, sisätautien, neurologian, keuhkosairauksien, nuorisopsykiatrian vuodeosastojen sekä lastentautien ja lasten sekä nuorten neurologian vuodeosastojen ja polikliinisten tilojen uudisrakennus (RV8)

18 kuntayhtymän hallintosäännön päivittäminen asiakirjahallinnon järjestämisen osalta

19 Yhtymäkokouksen aloiteasiat 13.9.2021

20 Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 13.9.2021

 

Perussopimuksen mukaan Hollolalla on kolme yhtymäkokousedustajaa. 

Puolueiden välisten maakunnallisten neuvottelujen lopputuloksena Hollolalle on neuvoteltu yhtymän:

 • hallitukseen kaksi (2) jäsenpaikkaa PS ja SDP.sekä yksi (1) varajäsenpaikka KESK.
 • hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen lautakuntaan yksi (1) jäsenpaikka VIHR ja yksi (1) varajäsenpaikka VIHR

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1. valitsee yhtymäkokousedustajat (3) ja heille mahdolliset varaedustajat

2. Antaa yhtymäkokousedustajille seuraavat toimintaohjeet:

 • Toimielinten henkilövalintojen osalta noudatetaan maakunnallisen neuvottelun tulosta.
 • Hollolan kunnan edustajille paikat: hallitus 2 paikkaa ja 1 varajäsenpaikka sekä hyvinvoinnin ja tereydenedistämisen lautakunta 1 paikka ja 1 varajäsenpaikka. (Ehdokkaat nimetään kunnanhallituksen kokouksessa).

 

Päätös

Kunnahallitus valitsi kunnan yhtymäkokousedustajiksi:

Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu

Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen

Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

ja

Antoi yhtymäkokousedustajille seuraavat toimintaohjeet:

 • Toimielinten henkilövalintojen osalta noudatetaan maakunnallisen neuvottelun tulosta.
 • Hollolan kunnan esitykset edustajien paikat:
  • hallitus jäseneksi Lasse Peltonen ja Jyrki Joensuu sekä varajäsen Kristian Saarnio
  • hyvinvoinnin ja tereydenedistämisen lautakuntaan jäseneksi Teemu Laine ja varajäseneksi Matti Laurila.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut


Päijät- Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään maanantaina 20. joulukuuta 2021 kello 9:30 Lahden Messukeskuksessa, Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti. Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä on viestillään 19.11.2021 pyytänyt kuntaa nimeämään edustajansa yhtymäkokoukseen.

Esityslista ja liitteet julkaistaan yhtymän verkkosivulla 29.11.2021: Esityslistahaku-kokoukset (phhyky.fi)

Asialistalla on seuraavat asiat:

22 Kuntayhtymän tilintarkastuspalvelut

23 Muutostalousarvio 2/2021

24 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän talousarvio 2022 ja toimintasuunnitelma

 • Perusyhtymän (yhtymä ilman liikelaitoksia) toimintatuottojen yhteissumma on 816,7 miljoonaa euroa ja toimintakulujen 804,4 miljoonaa euroa. Jäsenkuntien maksuosuuksien kokonaismäärä talousarviossa on 706,6 miljoonaa euroa, joka on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2021 talousarviossa. Perusyhtymän talousarvio päätyy poistoeron muutoksen jälkeen nollatulokseen.
 • Esitys oheisaineistona

25 Vastineen antaminen vuoden 2020 arviointikertomuksen johdosta

26 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

27 Vastaus maksuttoman ehkäisyn järjestämisestä alle 25-vuotiaille

28 vastaus sosiaalista luototusta koskevaan aloitteeseen

29 vastaus Hollolan Vesikansan yhtymäkokousaloitteeseen

30 yhtymäkokouksen aloiteasiat 20.12.2021

31 Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 20.12.2021

Perussopimuksen mukaan Hollolalla on kolme yhtymäkokousedustajaa. 

Kunnanhallitus valitsi kokouksessaan 6.9.2021 kunnan yhtymäkokousedustajiksi yhtymäkokoukseen 13.9.2021:

 • Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
 • Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen
 • Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

- -

Kunnilta leikattavan kunnallisvero-osuuden suuruus vuonna 2023  riippuu vuosien 2021 ja 2022 kuntien sote-menoista. Tähän liittyen työvaliokunnassa on käyty jo kevään aikana läpi talousarvion valmistelun raamitusta; tältä pohjalta on laadittu myös kuntien ja hyvinvointikuntayhtymän väliset palvelusopimukset. Uudet lainsäädännön velvoitteet vaikuttavat siihen, että yhtymän menojen kasvu on muodostumassa merkittävästi korkeammaksi kuin tp 2020 kasvu. Kunnan näkökulmasta talousarvio tulisi hyväksyä tehdyn esityksen mukaisena; mikäli siihen kohdentuu poliittisia lisäyspaineita, lisäykset tulisi kattaa valmistellun kokonaismenokehyksen puitteissa sitä kasvattamatta.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1. valitsee yhtymäkokousedustajat (3) ja heille varaedustajat

2. Antaa yhtymäkokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet:

 • Hyväksyä annettu talousarvioesitys kokonaisraamin puitteissa
 • Palauttaa uudelleen valmisteluun vastaus Hollolan Vesikansan yhtymäkokousaloitteeseen siten, että siinä otetaan huomioon asiaan liittyvät, käynnissä olevat keskustelut Hollolan kunnan ja hyvinvointikuntayhtymän välillä.

Päätös

Kunnahallitus valitsi kunnan yhtymäkokousedustajiksi:

Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu

Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen

Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

ja

antoi yhtymäkokousedustajille päätösehdotuksen mukaiset toimintaohjeet.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätös on valmistunut ja tieto siitä toimitettu kuntaan 16.2.2022.

Esh Päivystysk. Ensihoito Peruspalvelut Ymp.th Palveluyht.
24 775 000 3 416 000 1 112 000 44 338 000 304 000 73 945 000
           

 

Vuoden 2021 talousarvioon varattiin määrärahaa 76 679 270 euroa. 

Keskeisiä selittäviä tekijöitä on kolme:

 • korona on vaikuttanut normaaliin hoitotarpeeseen siten, että muita kuin akuuttihoitoja on siirretty
 • koronan hoitokuluihin on saatu valtiolta suoraan erillisavustusta (jälkijättöisesti, hakemuksen perusteella)
 • kuntayhtymä jakaa talousarvion kasvukehikon suoraan kuntien käyttämän keskimääräisen käytön pohjalta, jolloin satunnaisvaihtelu 

Vuoden 2021 aikana toteutuma on heinäkuussa ennakoinut 7,7 % (3,2 milj. e) kasvua ja marraskuussa 5,6 % (3,7 milj. e) kasvua verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan.  

Tilinpäätöksen osalta kuultavana on hyvinvointiyhtymän vs. toimitusjohtaja Timo Louna.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2021 tietoonsa saatetuksi.

Päätös

Kunnanhallitus merkitsi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2021 tietoonsa saatetuksi.

Merk. Asiantuntijana kuultavana oli PHHYKY vs. toimitusjohtaja Timo Louna.

Valmistelija

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 26. päivänä huhtikuuta 2022 kello 12.30 Päijät-Hämeen keskussairaalassa, luentosalit 1 ja 2, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.

Esitysllistan mukaisesti kokouksen järjestäytymispykälien jälkeen esillä olevat asiat:

 • Ensihoitokeskuksen vuoden 2018 maksuosuuksien muuttaminen 
 • Muutostalousarvio 1/2022 
 • Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 26.4.2022 
 • Yhtymäkokouksen aloiteasiat 26.4.2022 

Kunnanhallitus on edelliseen yhtymäkokoukseen valinnut 29.11.2022 edustajiksi 

 • Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
 • Jarkko Niemi ja hänelle varaedustajaksi Toini Louekoski-Huttunen
 • Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

Kokouksessaan 28.3.2022 kunnanhallitus sai tietoonsa vs toimitusjohtaja Timo Lounan esittelemän yhtymän tilinpäätöksen.

 

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1. valitsee yhtymäkokousedustajat (3) ja heille varaedustajat

2. antaa yhtymäkokousedustajille tarvittavat toimintaohjeet:

 

Päätös

Kunnanhallitus valitsi seuraavat kolme yhtymäkokousedustajaa:

 • Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
 • Toini Louekoski-Huttunen ja hänelle varaedustajaksi Jarkko Niemi
 • Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

Valmistelija

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Perustelut

Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän yhtymäkokous pidetään tiistaina 31. päivänä toukokuuta 2022 kello 9.30 Päijät-Hämeen keskussairaalassa, luentosalit 1 ja 2, Keskussairaalankatu 7, 15850 Lahti.
Varsinaisen yhtymäkokouksen päätyttyä yhtymä antaa tiedoksi tehdyt selvityksen ensihoidon kustannusjaon osalta vuosilta 2017 ja 2019. Selvitys sisältää perusteiden käsittelyn ja vaihtoehtoiset laskelmat.

Esitysllistan mukaisesti kokouksen järjestäytymispykälien jälkeen esillä olevat asiat:

 • Vuoden 2021 arviointikertomus
 • Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän tilinpäätöksen 2021 hyväksyminen
 • Muutostalousarvio 2/2022
 • Erikoissairaanhoidon järjestämissopimuksen hyväksyminen 
 • Vastaus etsivää päihdetyötä koskevaan aloitteeseen
 • Yhtymäkokouksen muut mahdolliset asiat 
 • Yhtymäkokouksen aloiteasiat 

Kunnanhallitus on edelliseen yhtymäkokoukseen kokouksessaan 25.4.2022 valinnut edelliseen yhtymäkokoukseen edustajiksi 

 • Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
 • Toini Louekoski-Huttunen ja hänelle varaedustajaksi Jarkko Niemi
 • Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

Ehdotus

Esittelijä

 • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1. valitsee yhtymäkokousedustajat (3) ja heille varaedustajat

2. antaa yhtymäkokousedustajille ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden, mikäli tilintarkastajan lausunto on vapautusta puoltava, sekä hyväksyä muutostalousarvion 2/2022

3.  antaa yhtymäkokousedustajille muut tarvittavat toimintaohjeet:

Päätös

Kunnanhallitus:

1. valitsi yhtymäkokousedustajat  ja heille varaedustajat seuraavasti

 • Pentti Lampi ja hänelle varaedustajaksi Kristiina Joensuu
 • Toini Louekoski-Huttunen ja hänelle varaedustajaksi Jarkko Niemi
 • Aki Markkola ja hänelle varaedustajaksi Sakari Marttila

2. antoi yhtymäkokousedustajille ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuuvapauden, sekä hyväksyä muutostalousarvion 2/2022

3.  ei muita ohjeita.

Tiedoksi

valitut edustajat, PHHYKY

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

 • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
 • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
 • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
 • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.