Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, yhtiökokous 24.5.2022

HOLDno-2019-357

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous on yhtiön hallituksen päätöksellä kutsuttu pidettäväksi 15.6.2021 klo 12.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Konsernijaosto valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätös ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Päätös

Konsernijaosto valitsi yhtiökokousedustajaksi Hannu Siljanderin ja antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen ja myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Valmistelija

Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n hallitus kutsuu ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi 8.11.2021 klo 10.00 alkaen Teams-etäkokouksena, johon lähetetään erillinen sähköpostikutsu kokoukseen ilmoittautuneille.

Kokouksen asialistalla on: 

1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen (Liite 1)
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Hallituksen jäsenten valinta
7 § Muut asiat
8 § Kokouksen päättäminen

Hollolan kunta toimii yhtiön rahoittajana, kunnan omistusosuus on noin 3 %.

Ehdotus

Esittelijä

Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus:

1. nimeää yhtiökokousedustajan ja hänelle varaedustajan

2. antaa ohjeistuksen hallituksen jäsenten nimeämispykälän osalta

3. antaa yhtiökokousedustajalle muut tarpeelliseksi katsomansa toimiohjeet.

Päätös

Kunnanhallitus:

1. nimesi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasasen ja hänelle varaedustajaksi teemu Kinnarin

2. antoi ohjeistuksen hallituksen jäsenten nimeämispykälän osalta esittää Vesa Koivumaata.

Valmistelija

  • Turkka Rantanen, hallinto- ja talousjohtaja, turkka.rantanen@hollola.fi

Perustelut

Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n varsinainen yhtiökokous pidetään tiistaina 24.5.2022 klo 11.30, Teams-etäkokouksena.

Kokouksen esityslista;
1 § Kokouksen avaus
2 § Puheenjohtajan ja sihteerin valinta
3 § Pöytäkirjan tarkastamistavasta päättäminen ja tarkastajien valinta
4 § Läsnä olevien osakkeenomistajien ja heidän äänimääriensä toteaminen )
5 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6 § Tilinpäätös, tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus 
7 § Tilintarkastuskertomus 
8 § Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen
9 § Vahvistetun taseen mukaisen voiton kirjaaminen
10 § Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vastuuvapaudesta päättäminen
11 § Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista päättäminen
12 § Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
13 § Hallituksen jäsenten valinta
14 § Hallituksen puheenjohtajan valinta
15 § Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta
16 § Muut asiat
17 § Kokouksen päättäminen

 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus valitsee yhtiökokousedustajan ja antaa ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus, mikäli tilintarkastajan lausunto on varaukseton.

Päätös

Kunnanhallitus valitsi yhtiökokousedustajaksi Pasi Pasanen ja antoi ohjeeksi hyväksyä tilinpäätöksen sekä myöntää vastuullisille toimijoille vastuuvapaus. Esitys hallituksen jäseneksi Vesa Koivumaa.

Tiedoksi

Valittu edustaja, Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy.

Liitteet

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.