Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Ilmoitusasiat

Perustelut

Pöytäkirjat

9.5.2022 Päijät-Hämeen maakuntahallitus https://paijathamed10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetings&id=1.
16.5.2022 Päijät-Hämeen aluehallitus https://paijat-sote.fi/yhtyma/hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat/

Esityslistat

23.5.2022 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä hallitus https://phhyky-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_asil_tweb.htm?bid=3757

31.5.2022 Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä yhtymäkokous https://phhyky-julkaisu.tweb.fi/ktwebscr/epj_tek_tweb.htm

Kirjeet

 

Muuta:

17.5.2022 elinvoimavaliokunta: Hollolan kunnan lausunto palveluliikenteen seudullisesta selvityksestä ja kuljetusten yhteensovittamisesta 

Ehdotus

Esittelijä

  • Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, paivi.rahkonen@hollola.fi

Kunnanhallitus merkitsee tiedoksi tässä pykälässä olevat ilmoitusasiat.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Tiedoksi

-

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.