Kunnanhallitus, kokous 23.5.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Ajankohtaiset asiat

Perustelut

Kunnanjohtaja antaa katsauksen:

  1. hyvinvointialueen muodostamisen yhteydessä mahdollisesti tapahtuvista omistusjärjestelyistä kiinteistöjen osalta
  2. kuntayhteistyön ajankohtaisista asioista
  3. Pyhäniemen vanhainkoti.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.

Merk. Kunnanjohtaja antoi myös katsauksen Ongelmajätepalvelu Mäentie Oy:n maanvuokrasopimuksen päättymiseen liittyen. Hannu Siljander ilmoitti jääviydestään (osallisuusjäävi) ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

  • vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
  • virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
  • etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)
  • oppilaan arviointia (Perusopetuslaki 22 ja 42 c §).

Riita-asia käsitellään käräjäoikeudessa.